• Pinewood

Vapen i fårhage riksdagsfråga

PolitikPublicerad: 2015-06-18 13:32

Ulf Berg, moderaternas gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet har skrivit en fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) med anledning av att en fårägare i Västmanland beordrats av länsstyrelsen att inte beväpnad vakta sina får mot vargangrepp.
Frågans huvudsyfte är hur landsbygdsministern avser att säkerställa kompetensen hos rovdjurshandläggare så att fårägare inte behandlas orättvist.

Det är efter två artiklar i Jakt & Jägare, om Ragnar som tvingas till nattskift och om att länsstyrelsens tjänsteman menar ”man får inte sitta och passa på vargen”, som Ulf Berg (M) skriver till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
I skrivelsen lyfter Ulf Berg fram problemet att enskilda tjänstemän inte känner till eller misstolkar gällande lagstiftning och att det kan få konsekvenser som ligger långt ifrån alliansregeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik.

Inkompetens skapar hinder
Syftet med propositionen är att öka acceptansen för rovdjur och främst varg, dels genom att öka inflytandet från de som direkt berörs.
”Men lagstiftningen utgörs förstås inte av döda bokstäver. Hur lagen åtföljs och tolkas kan ha en direkt avgörande betydelse för den enskilde fårägaren som försöker skydda sina får eller för jägaren med sin hund. Om ansvarig tjänsteman inte känner till lagstiftningen eller väljer att misstolka den kan medborgaren hindras från att göra det som lagen faktiskt tillåter för att skydda sig och sina tillgångar”, skriver Ulf Berg till landsbygdsministern.

Efterfrågar åtgärder
Ulf Berg anser att handläggarens besked till fårägaren och hans sambo att först försöka skrämma bort rovdjuret och om det inte fungerar först då gå in och hämta vapen inte är rimligt. ”Det behövs inte särskilt mycket fantasi för att föreställa sig vad vargen skulle kunna hinna med på den tiden”, skriver Ulf Berg.
I skrivelsen är Ulf Berg direkta fråga till Sven-Erik Bucht: ”Tänker statsrådet vidta några generella åtgärder för att säkerställa att rovdjurshandläggare har den kompetens som behövs så att inte enskilda fårägare blir orättvist behandlade?”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Ulf Berg och eftertankens bleka krankhet

2015-06-19 15:08

Varför man inte kan vara beväpnad när man vaktar sina får eller sin boskap mot varg, björn, lo, järv och örn heter: "Jaktlagens 46 a § För försök eller förberedelse till jaktbrott".
I maj 2011 godkände riksdagen Alliansregeringens lagförslag, och lagen kom att gälla från första juli 2011. Det är tyvärr Alliansen som stiftade den lag som explicit gör det till ett lagbrott att vara beväpnad när man vaktar sina djur. Lagen stiftades trots att många varnade för just denna effekt. Lagen medför att det är riskfyllt för en markägare att medföra vapen även när han är på den egna marken. Jag kan inte erinra mig att Ulf Berg hörde till dem som stod på barrikaderna. Att han nu ställer frågan är bra, men det synes verkligen vara frågan om eftertankens bleka krankhet. Fråga gärna även Annie Lööf och övriga borgerliga partiledare om deras åsikt och förklaring.
Läs även här hur polisen indoktrineras i rovdjursfrågan: http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2011/Maj-2011/Sa-utreds-grova-jaktbrott-i-Varmland/
Det är sålunda inte bara i våra skolor som vargpropagandan är intensiv, utan propagandan sprids även inom och direkt till rättsvårdande myndigheter!
Men oberoende av detta så fördubblas antal vargar vartannat till vart femte år - och vargbubblan spricker. Men kostnaderna för människor, djur och natur blir oacceptabelt höga.

4. Ulf Berg

2015-06-19 12:34

Vi har tur som har åtminstone en riksdagsledamot som är vettig och som har sitt sunda förnuft kvar. En eloge till dig Ulf och tack..

3. hmmm...

2015-06-19 11:11

osökt kan jag inte låta bli att undra om det verkligen är så illa ställt med kunskapen hos
berörd handläggare egentligen....kan det vara så illa att han,precis som så många handläggare före honom, att in absurdum göra allt de kan för att skydda vargen...t.om ger missvisande råd och far med osanningar till den allmänhet de är satta till att hjälpa och som betalar deras lön....?? I vargdebatten och skötseln av våra rovdjur har vi upplevt detta alltför många ggr för att inte misstänka att handläggarna
helt enkelt satt detta ofog i system...är det kanske även samme handläggare som inte ville befatta sig med den vargdödade älgen intill huset i Tillberga i samma län??

2. Bra!

2015-06-19 11:10

Gott att det finns vettig Politiker som ställer Romsons undersåtar mot väggen när det gäller Vargen men tyvärr så lär väl svaret utebli!

1. Vad länsstyrelsen menar...

2015-06-18 19:41

är detsamma som att det är förbjudet att försvara sin ägodel, i detta fall får. I konsekvensens namn bör det ju också bli att det är förbjudet att försvara sin älghund då man är ute på jakt. Enligt Lst ska man ju springa hem och hämta vapen. Men om man nu jagar och redan har vapen med sig? Det måste enl. Lst bli så att man får gömma det vapen man har med sig, springa, åka bil eller på annat sätt hämta ett annat vapen och sedan försvara sin hund, som troligen då redan är uppäten. Det vapen man från början har med sig kan man ju inte gärna få använda, det skulle ju bli för enkelt, kanske vargen t.o.m. blir dödad. Hemska tanke!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons