• Älgskadefondsföreningen

Jakt ger högskolepoäng

UtrikesPublicerad: 2016-10-02 07:00

Ett universitet i Kanada ger studenterna poäng inte bara för att de läser nödvändig litteratur, men också för att de följer med ut och jagar då kursämnet jakt behandlas.

Det är universitet i Manitoba som ger studenterna denna möjlighet. Jaktutövning ingår som ett delmoment i universitets undervisning om hur miljö och hur naturens resurser ska förvaltas.
Professor Rick Baydack säger till CBC news att det är viktigt att visa vilken roll jägarna spelar för att förvalta naturen. Studenterna för följa med och träffa jägare samt besöka samhällen i Kanada där jakten spelar en stor roll.
Studenterna, som kanske har vuxit upp i Kanadas storstäder, får veta att jakt är en del av hur människan har och faktiskt även nu skaffar föda.
Studenterna får följa med på fågel- och hjortjakt. De studenter som aldrig har haft ett vapen i sitt hand får följa med till en skjutbana för att lära sig behärska vapen.
Jägaren Ray Bisson, kursens mentor, säger att han är glad att direkt till ungdomarna få förmedla vad han lärt sig under många år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Föredömligt gjort och agerat av kanadensiska Universitetet i Manitoba

2016-10-02 14:03

Att ett Universitet och dylika "instanser", har så kloka personer i ledningen, så att jakt Premieras, är ytterst ovanligt. Det som alltför ofta är "allena rådande", är att det är Urbana personer och som är i det närmaste helt utan kunskap o. insikt om jakt och som tyvärr alltför ofta, har ett avgörande inflytande om hur jakten skall bedömas, så är det ofta i Sve.
Tyvärr så kan man knappast räkna med att den "kanadensiska klokskapen", skall sprida sig till Sve.
Hade det däremot funnits ett bestraffnings system i Kanada, för att studenter jagar eller är jakt intresserade, så kan man räkna med att många "förlästa" Svenskar i det Nationella utbildnings väsendet, har "suktat" efter möjligheten att införa en sådan ren galenskap även här i Sve.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB