• Älgskadefondsföreningen

Kunglig dansk jakträtt granskas

UtrikesPublicerad: 2015-03-29 07:00

Det danska kungahusets ensamrätt att få jaga i danska statens bästaskogar är under granskning. Rätten blev inskriven i Danmarks grundlag från 1849 och har inte ändrats sedan dess.

Det är undersökande journalister vid Danmarks radio som har granskat hur kungahuset sköter sin jakt.
Sammanlagt har kungahuset ensamrätt att få jaga i 214 danska skogar.
Totala arealen är cirka 64 000 hektar.
Kungahuset, i praktiken drottnings prinsgemål och deras två söner, bjuder intill jakt sex gånger om året.
Då deltar deras vänner, affärsbekanta och en del framträdande danska politiker.

Skattefinansierad kungajakt
Den danska Naturstyrelsen arrangerar jakten åt kungahuset. Varje jakt kostar skattebetalarna cirka 100 000 danska kronor. Att kungahuset ska få fortsätta att ha denna exklusiva jakträtt är nu under diskussion i Danmark.
Det visar sig också att kungahuset återkommer till i stort sett samma skogar år efter år. Det jagas endast på cirka 30 procent av arealerna och dessutom bara i en bråkdel av dessa 30 procent.
Miljöministeriet har varit i diskussion med kungahuset. Hovet har meddelat att Naturstyrelsen gärna får förvalta de skogar de kungliga inte använder.

Kan ge 50 miljoner årligen till statskassan 
Om jakträtten kunde arrenderas ut i de skogar som ”blir över” skulledanska staten årligen tjäna mellan 30 och 50 miljoner kronor.
Naturstyrelsen har tidigare frågat kungahuset om inte de överblivna jaktmarkerna kunde arrenderas ut. Men innan saken blev känd via Danmarks radio har de kungliga inte varit intresserade av en nyordning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Samma gäller här i Sverige

2015-03-30 16:44

Bekanta till mig som köpt gård av staten (Domänverket/Domän/Sveaskog) i bergslagen före 1992 har ingen jakträtt då marken ingår i "kronoparken" och marken utnyttjas ett par dagar per år för den kungliga älgjakten.
Mycket märkligt att sådana här gamla lagar får gälla fortfararande i ett mordernt land som Sverige.

Jaktlag (1987:259)
10 a § Staten har jakträtten på den mark som vid utgången av juni 1992 ingick i kronoparken Tullgarn och angränsande kronoegendomar även som kronoegendomarna på Eriksö i Stockholms och Södermanlands län, kronoparken Karlsby i Östergötlands län, kronoegendomen Ottenby kungsladugård i Kalmar län, kronoparken Halle- och Hunneberg i Västra Götalands län, kronoparken Haddebo i Örebro län, kronoparken Grönbo i Örebro och Västmanlands län samt kronoparken Kloten i Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. Lag (2000:593).

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB