24 lodjur får skjutas utanför renskötselområdet
  • Sunne Jaktmässa

24 lodjur får skjutas utanför renskötselområdet

AktuelltPublicerad: 2005-12-21 10:33

Som väntat blir det en begränsad lojakt nästa år. Jakten tillåts endast under mars månad. Naturvårdsverket har beslutat att sammanlagt 51 lodjur får fällas under mars 2006.
Skyddsjakt tillåts på 27 lodjur inom renskötselområdet för att minska skadorna på rennäringen.
Utanför renskötselområdet tillåts jakt på 24 lodjur och då är fällfångst inte tillåtet.

I Västmanland, som är ett av de lodjurstätaste länen i landet, får endast två lodjur skjutas i mars.
Västmanland tillhör nämligen den ”tillväxtzon” som lodjuren ska ha för att kunna sprida sig söder ut i Sverige.
– Det här är mycket illa, kommenterar Lennart Abrahamsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Västmanland.
– Jag gillar inte alls att rådjursstammen i Västmanland offras för att länet är ett spridningsområde. Också Västmanland borde få ha en naturlig balans i naturen. Då ser jag hellre att det tar lite längre tid för lostammen att växa i Götaland, säger Lennart Abrahamsson.
Jägarnas Riksförbunds Västmanlands-distrikt har ansökt om att 20 lodjur ska få fällas i länet.

Efter två års ”frysning” av lojakten försöker nu Naturvårdsverket att balansera mellan behovet att reglera den allt större lostammen och att klara de juridiska problemen med EU.
Utanför renskötselområden blir de lojakt på vissa villkor. Stammens bevarandestatus och tillväxt får inte påverkas negativt. Jakten måste ske under strängt kontrollerade former och vara selektiv. Därför har Naturvårdsverket infört ett krav på att alla som jagar lodjur måste vara särskilt registrerade som lodjursjägare i Jaktregistret. Cirka 4 900 har anmält sig.
Jägarna ska rapportera till polisen senast tre timmar efter att de fällt ett djur för att man inte ska riskera att tilldelningen överskrids. Djuret ska besiktigas av länsstyrelsen.
Jakten är selektiv även när det gäller antalet som får fällas i varje lodjurslän. I några fall sker tilldelningen på kommunnivå. Till exempel får sammanlagt två djur fällas i de tre kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg.
I Västra Götaland tillås lodjursjakt bara i landskapet Dalsland.
Naturvårdsverket har haft hjälp av länsstyrelsernas detaljerade förslag om tilldelningen.
– Vår bedömning är att en sådan här begränsad jakt är en förvaltningsåtgärd som ökar möjligheterna att snabbare nå den nationella miniminivån för lodjursstammen, säger Björn Risinger.
Han är direktör för Naturvårdsverkets naturresursavdelning.
– Vi har stöd för denna begränsade jakt av lodjursforskarna och Naturvårdsverkets Råd för rovdjursfrågor, där jägare, tamdjurs- och naturintressen är representerade, tillägger Björn Risinger.
Lodjursstammen har varit tämligen stabil de senaste tre åren inom renskötselområdet och har i år ökat.
I Mellansverige har stammen minskat något. Det beror bland annat på att bytesdjuren, det vill säga rådjuren, blivit färre.
– Stammen expanderar söderut och det är en positiv utveckling som väntas fortsätta. Målet är en ökad tillväxt i Götaland och därför har vi varit särskilt försiktiga i tilldelningen i spridningsområdet, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
En jakt i Mellansverige skulle innebära att färre lodjur dör av svält, framhåller lodjursforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén i en rapport till Naturvårdsverket.
Länsstyrelserna har år 2005 dokumenterat 248 föryngringar, det vill säga att 248 lodjurshonor födde ungar. Det motsvarar en stam på cirka 1 400 djur. Riksdagens mål är 300 föryngringar, huvuddelen utanför renskötselområdet. Nu är ungefär hälften av lodjuren inom och hälften utanför renskötselområdet.
Jakttiden år 2006 är begränsad till mars månad. Fällfångst tillåts enbart inom renskötselområdet. Det sker för att underlätta skyddsjakten för att minska skadorna på rennäringen.
Utanför renskötselområdet är det inte fråga om skyddsjakt och därför bedömer Naturvårdsverket att det enbart bör tillåtas jakt med vapen.

Länsfördelningen utanför renskötselområdet (delar av länen):
Västra Götalands län: 1
Västmanland: 2.
Uppsala: 2.
Örebro: 2.
Värmland: 5.
Dalarna: 6.
Gävleborg: 4.
Västernorrland: 2 djur.

Inom renskötselområdet (delar av länen): Dalarnas län: 1.
Jämtland: 16.
Västernorrland: 1.
Västerbotten: 5.
Norrbotten: 4.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma