Åtal om dubbelregistrerad jaktmark
  • Granngården

Åtal om dubbelregistrerad jaktmark

AktuelltPublicerad: 2013-04-22 19:58

En man från en sameby ska nu åtalas för att ha jagat på en dubbelregistrerad mark i Västerbotten utan att ha gjort den överenskommelse som krävs med jaktlaget på marken.

Enligt rennäringslagen har samebyar rätt att jaga på samma områden som jaktlag ovanför odlingsgränsen, men för det krävs att samebyn och jaktlagen har gjort en överenskommelse.
Detta har skapat många konflikter under åren, men det är ovanligt att någon har åtalats för jaktbrott efter att ha brutit mot reglerna för dubbelregistrering.
I Västerbotten ska nu en medlem i en sameby ställas inför rätta för att ha brutit mot reglerna kring marker där både samebyar och privata markägare får jaga.

Har både filmats och konfronterats
Mannen har filmats av en jägare i det aktuella området när han fraktade bort en skjuten älg, och en annan gång ska ha ha skjutit en älg bara några hundra meter från jaktlaget som då konfronterade honom och frågade varför han jagade utan att meddela sig.
Enligt jaktledaren i jaktlaget har konflikterna funnits under de senaste åren och har varit större kring vissa individer än andra. Han menar att det största problemet är att upprätthålla säkerheten under sådana omständigheter.
– Det känns väldigt olustigt. Inom jaktlaget vet man ju om varandra, men om en hund utifrån har ståndskall på en älg i vårt område kan ju vi och den utomstående jägaren komma i skjutriktning för varandra, för att ta ett exempel. Systemet med dubbelregistrering är helt vansinnigt, säger jaktledaren till Västerbotten-Kuriren.

Kan komma nya lösningar
Både riksdagen och sametinget har debatterat kring systemet kring med dubbelregistrering och nu kan det bli en ändring av reglerna. Jaktlagen och jaktförordningen ska nu utredas, vilket kan innnebära att det föreslås nya lösningar kring dubbelregistreringen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB