Digitala skogskartor för rödlistat
  • Aimpoint AB

Digitala skogskartor för rödlistat

AktuelltPublicerad: 2016-02-05 09:41

Från och med nu blir det enklare för skogsägare och allmänhet att få information om kända fyndplatser för rödlistade arter i skogen. Detta genom Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Mina sidors kartprogram, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Genom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Artdatabanken är det nu möjligt att på kartor se kända fyndplatser för värdefulla, så kallade rödlistade, arter som lever i skogen. Det är Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor och Mina sidors kartprogram som kompletterats med uppgifter från SLU:s artportal.

Visar värdefulla skogar och kulturlämningar
I båda tjänsterna visas sedan flera år tillbaka värdefulla skogsområden och kulturlämningar i Sveriges skogar. Det är alltifrån sumpskogar och nyckelbiotoper till naturreservat och Natura 2000-områden. Uppgifter som är viktiga för skogsägare när de ska bruka sin skog, men också intressant för den som vill veta mer om skogs- eller friluftsområden som man brukar besöka.
– Det nya är att man genom att välja ett område på kartan också kan få uppgifter om kända fyndplatser för rödlistade arter som finns i området. Dessutom, för nästan alla arterna, finns det med en kort beskrivning av artens livsmiljö och vilken sorts skötsel de behöver, säger Erik Sollander, projektledare, Skogsstyrelsen.

Alla arter är inte kartlagda
Det är enbart kända fyndplatser som visas. Att det inte finns en fyndplats på kartan innebär inte att det inte finns några arter, de finns på många andra ställen också.
Dessutom görs ett urval så enbart värdefulla skogslevande arter, alltså rödlistade arter som berörs av skogsbruk, visas. En del väldigt ovanliga arter som bara finns på någon enstaka fyndplats och som inte påverkas av skogsbruket visas inte. Inte heller visas de arter som är upptagna på Artdatabankens lista över skyddsklassade arter, det vill säga de som är mest utsatta för hot av olika slag. Det kan till exempel vara orkidéer, fjärilar, varg och vissa rovfåglar.

Databas över fynd
All information hämtas från Artportalen, en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 40 miljoner fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.
– Den som rapporterar in artfynd i Artportalen kan redan dagen efter rapporteringen söka efter dem i våra karttjänster, säger Erik Sollander.
Arbetet med att göra uppgifter om rödlistade arter mer tillgängliga är ett led i Skogsstyrelsens regeringsuppdrag adaptiv skogsskötsel.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB