Försök med vildsvinsfällor stoppas igen
  • SVA

Försök med vildsvinsfällor stoppas igen

AktuelltPublicerad: 2010-02-04 22:32

Djurförsöksetiska nämnden stoppar åter försöken med med vildsvinsfällor och kräver svar på om djuren plågas i fällorna.

Nämnden är inte nöjd med de svar man fick från Statens veterinärmedicinska anstalt.
– Vi ska väga nytta mot lidande. Vi har inga problem med nyttan av att fånga vildsvin, men för att kunna väga nytta mot lidande har vi försökt att få SVA att förklara hur djuren uppfattar att sitta i en fälla. Och det har vi inte fått svar på, säger, Mats Sjöquist, ordförande i gruppen som berett ärendet till nämnden, till tidningen ATL.
Enligt svensk lag betraktas test av vildsvinsfällor som djurförsök. Att däremot jaga ett djur med fälla, som jägare och lantbrukare gör med fällan Sinkabirum i dag, är inget djurförsök.

Filma djuren i fällan
SVA har hävdat att den vedertagna metoden att undersöka djurens lidande är obduktion. Mats Sjöquist ifrågasätter inte den saken, men menar SVA bör komplettera ansökan med en videoinspelning som visar hur djuren beter sig när de sitter i en fälla. Annars kan nämnden inte utfärda tillstånd att låta vildsvinen sitta i fällan i 24 timmar.

Dubbla stolar
Mats Sjöquist riktar också kritik mot att Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner, är ansvarig för testet på SVA.
– Det är lite konstigt med den dubbla sitsen. När en myndighet gör en myndighetsbedömning borde man ha en tydligare jävspolicy, säger han till ATL.
Torsten Mörner har inte nåtts för en kommentar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare