Ingen gräns för rovdjurskameror
  • Granngården

Ingen gräns för rovdjurskameror

AktuelltPublicerad: 2017-06-28 09:00

Länsstyrelsen i Östergötland ger nu sig själv tillstånd att sätta upp ett obegränsat antal viltbevakningskameror i skogarna. Kamerorna ska användas i rovdjursövervakningen.

Beslutet kommer bara en dryg vecka efter regeringens betänkande om en ny kamerabevakningslag. Bland annat föreslås enklare regler för tillståndsgivning och helt slopad tillståndsplikt för privatpersoner som vill använda så kallad åtelkamera. Dock vill utredaren behålla tillståndskravet för myndigheternas användning av bevakningskameror.

Ger sig själv tillstånd

Länsstyrelsen är både den myndighet som beviljar kameraövervakningstillstånd och den myndighet som ansvarar för den lokala rovdjursförvaltningen. Enligt Sveriges Television hade hade länsstyrelsen i Östergötland tidigare tillstånd att sätta ut 20 kameror för att bevaka områden där det finns risk för rovdjursangrepp i inhägnade hagar samt i stråk där rovdjur ofta passerar.

I enlighet med vad regeringens utredare föreslår, samt i enlighet med nu gällande regler, måste platserna som kamerabevakas även fortsättningsvis skyltas ordentligt. Dock görs det undantag för platser där det finns lyor och boplatser.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB