Många orsaker till klena älgar
  • Granngården

Många orsaker till klena älgar

AktuelltPublicerad: 2014-04-24 10:19

Det finns flera faktorer som påverkar chansen till överlevnad för älgar, men den allra största är sannolikt tillgången på foder och kvaliteten på den. Även fästingburna sjukdomar tycks spela stor roll. Detta framgår i en ny avhandling kring älgars hälsa och reproduktion.

Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har skrivit en avhandling om reproduktion och hälsa hos älg i Sydsverige. Den visar att det är flera faktorer som har betydelse för hur älgar lyckas överleva och reproducera sig. 
Den allra största faktorn är sannolikt hur tillgång och kvalitet på foder ser ut. Detta påverkar särskilt älgkalvars överlevnad sommartid. Både klimatfaktorer och konkurrens om föda påverkar även just hur älgarna har tillgång till bra foder.

Prover och studier från flera år
Prover från älgar på Öland, i Södermanland, Småland och Västergötland har samlats in under 2008-2011. Proverna bestod av vävnadsmaterial och blod och kom från nästan 500 älgar. Dessutom studerades älgkalvars överlevnad sommartid i tre olika områden i södra Sverige under 2012 och 2013.
– Det visade sig att älgtjurars spermiekvalitet är starkt kopplad till älgens kroppsvikt, oavsett ålder. En stor andel stora tjurar som har bra spermier faller ofta offer för kulor tidigt under jakten – innan de hunnit para sig, säger Jonas Malmsten i ett pressmeddelande.
Kroppsvikten har även betydelse för när en älgkviga blir könsmogen. Älgkor brunstar före kvigor.
Slutsatsen av detta är att jakttiden i södra Sverige, med start andra måndagen i oktober, sammanfaller med parningssäsongen till stor del. Det strider mot dagens principer om att inte jaga hjortvilt under parningssäsong.

Världens troligen lägsta överlevnad på Öland
Normalt överlever mellan 70 och 90 procent av älgkalvarna sommartid i södra Sverige, men på Öland överlever bara mellan 16 till 32 procent. Det är den lägsta uppmätta överlevnaden i världen där det inte finns stora rovdjur som varg och björn.
Sannolikt är det miljöfaktorer, klimatfaktorer och konkurrens om foder som är ligger bakom den höga kalvdödligheten.
Dessutom har förekomsten av bakterien Anaplasma phagocytophilum visat sig vara 37 procent mer förekommande hos älgar på Öland än på fastlandet. Detta kan också ha betydelse för älgkalvarnas överlevnad.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB