Ny älgförvaltning till riksdagen
  • Elmia Game Fair

Ny älgförvaltning till riksdagen

AktuelltPublicerad: 2010-06-23 13:50

Jordbruksdepartementet har nu lämnat propositionen om en ny älgförvaltning till riksdagen, vilket betyder att det kan förväntas ett riksdagsbeslut under hösten. Inga större förändringar har gjorts av förslaget efter lagrådsremissen, förutom att avsnittet om ett nationellt råd för älgförvaltning har kortats kraftigt.

Regeringen överlåter helt enkelt frågan till Naturvårdsverket och föreslår bara: ”När den nya älgförvaltningen har funnit sina former bör Naturvårdsverket överväga om det är lämpligt att rådet för rovdjursfrågor ska ersättas med ett nationellt råd för samtliga viltfrågor inklusive älgförvaltningen.” 

Här finns mer information
Jakt & Jägare har i tidigare artiklar skrivit om älgförvaltningsförslaget, till exempel: /se/article.php?id=419118
Här finns hela propositionen: http://www.regeringen.se/sb/d/12164/a/148542
Om propositionen antas börjar de nya älgjaktreglerna gälla från mars 2012.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma