Olaglig skyddsjakt på flyttvargen
  • SVA

Olaglig skyddsjakt på flyttvargen

AktuelltPublicerad: 2013-05-28 20:17

Om Förvaltningsrätten får bestämma blir den finskryska vargtiken kvar i Junsele och föder valpar där. Tisdagen den 28 maj meddelade rätten sin dom och den innebär en ny seger för vargvännerna: Det var fel av Naturvårdsverket att besluta om skyddsjakt på vargtiken.

Totalt har 40 slagna vargslagna renar hittats. Man missänker dock att flyttvargen kan ha varit med och dräpt det dubbla antalet. Markerna är kuperade och svårtillgängliga och därför är det mest slumpen som avgör om ett vargslaget renkadaver påträffas.

Hannen som tiken gick tillsammans med i Junsele hann skjutas vid skyddsjakten, innan Förvaltningsrätten stoppade jakten och beslutade om så kallad inhibition.


Olagligt skyddsjakt
Sedan har Förvaltningsrätten grubblat på om skyddsjakten överhuvudtaget var laglig. På tisdagen meddelade domstolen att Naturvårdsverkets beslut upphävs. Jakten var olaglig.

”Förvaltningsrätten finna att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakten efter vargtiken varken uppfyller kraven på att det inte finns någon annan lämplig lösning eller att jakten inte försvårar den ogynsamma bevarandestatusen hos vargen eller förhindrar återställandet av en gynnsam bevarandestatus av den skandinaviska vargstammen i dess naturliga utbredningsområde”, skriver Förvaltningsrätten i domen.

Naturvårdsverket har förklarat att vargreviret i Junsele orsakade stora skador på rennäringen. Dels dödades renar, dels stressades dräktiga vajor och hjordarna skingrades.
Rätten anser dock Naturvårdsverket och samebyarna inte kunnat visa att vargen ställt till allvarlig skada


Efterlyser alternativ
Förvaltningsrätten efterlyser alternativa åtgärder. Exempelvis tycker rätten att Junseletiken skulle ha flyttats tillsammans med hannen hon gick tillsammans med.

"Det hade kunnat leda till att vargparets tillsammans hade stannat i ett nytt revir", skriver Förvaltningsrätten i domen.

Rätten tycker också att Naturvårdsverket och samebyarna hade kunnat vidta förebyggande åtgärder, som att se till att renarna inte gick in i reviret. När det gäller ersättningarna till samerna, tycker Förvaltningsrätten att de ska höjas när det gäller.


Föreslår ökad ersättning
"Det har i målet framkommit att många av de renar som rivits varit livskraftigsa livdjur som är svåra att ersätta. Det måste dock vara möjligt att kunna göra en bedömning av det förlorade värdet på ett sådant djur och att ersätta samebyn för detta. Naturvårdsverket har inte heller kunnat visa på varför ekonomiska ersättningar inte är en annan lämplig lösning", anser Förvaltningsrätten.


Förvaltningsrättens kunskap
Ordföranden Svenska samernas riksförbund, Jörgen Jonsson, har inte läst domen när Jakt & Jägare når honom på tisdagskvällen.
– Med tanke på det du refererar kan man fråga sig om Förvaltningsrätten verkligen besitter kunskap i den här frågan. Om man inte tycker att de drabbade samebyarna drabbats av stor skada, då finns det väl ingenting som kan orsaka stor skada för rennäringen. Vi ska läsa domen och fundera på hur vi går vidare, säger Jörgen Jonsson.
Naturvårdsverket kommer att gå igenom domen och sedan fatta beslut om domen ska överklagas eller inte.

Förvaltningsrätten har lagt ut domen i sin helhet på sin hemsida.
Läs domen här

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare