Ripjakt främst för svenska jägare
  • Pinewood

Ripjakt främst för svenska jägare

AktuelltPublicerad: 2016-02-16 13:20

Oacceptabelt högt tryck och nedskräpning från utländska jägare är orsaker till att regeringen vill ändra bestämmelserna så att endast bofasta i Sverige får jaga och fiska på statens marker. Igår var sista dag att lämna in remisser till förslaget. Jägarnas Riksförbund (JRF) ställer sig försiktigt positiva till förslaget.

Det är rennäringsförordningen som förordar vem som får jaga och fiska på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Regeringen, med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen, vill ändra förordningen så att bara jägare som är fast bosatta i Sverige har rätt till småviltjakt i fjällen. Dessutom gäller rätten i så fall även jägare som ”inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige.” 

”Försiktigt positiva”
Jägarnas Riksförbund (JRF) har skickat in ett yttrande med både positiva och negativa synpunkter.
– Jägarnas Riksförbund är försiktigt positiva till förslaget och vill gärna se en återgång till det tidigare systemet. Vi tycker att det är viktigt att lokalborna först och främst ska ha en möjlighet till att jaga och att de lokala företagen får vettiga villkor och en förutsägbarhet i sin näringsverksamhet, förklarar Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF.

• Vad är det som inte är bra i det nuvarande förslaget?
– Vi tycker att definitionen om ”anknytning till Sverige” är ganska vid i det nuvarande förslaget. Man skulle ju kunna tolka det som att det gäller alla boende i länder som Sverige har skrivit avtal med inom EU och EES. Det hade varit bra med exempel på vad som menas med anknytning eftersom det här blir lite för osäkert, svarar Solveig Larsson. 

Krav på att vara fast boende
Före den 1 juli 2007 var det ett krav att man skulle vara fast boende i Sverige för att ha rätt till upplåtelse av småviltjakt på dessa marker. I Norrbotten fick dessutom endast jägare som var folkbokförda i Sverige delta i jakten under de två första veckorna.
Efter det fick nordiska jägare jaga, men endast om de åtföljdes av en ”jaktansvarig” som drev eller var anställd i ett lokalt företag. Även i Västerbottens och Jämtlands län fanns liknande bestämmelser.
Sedan sågs detta som diskriminerande när det gällde den fria rörligheten och tjänster inom EU ”eftersom de inskränkte möjligheten att erbjuda jakttjänster åt jägare som inte var folkbokförda i landet”. Kraven togs därför bort.  

Utländska jägare skjuter mer
Det som föranleder det nya förslaget är bland annat att det, sedan kravet slopades 2007, har blivit ett oacceptabelt högt jakttryck i fjällen genom tillströmningen av utländska jägare. Det handlar främst om norska och italienska jägare.
De utländska jägarna är oftast mer effektiva och skjuter fler ripor. Dessutom skräpar de ner i mycket större utsträckning än de svenska och har en annan jaktkultur. Eftersom det norska ripbeståndet är på nedgång kan det i framtiden bidrar till ett ännu högre tryck från norska ripjägare. Många arbetstillfällen har dessutom gått förlorade i de lokala företag som tidigare drev guideverksamhet på grund av det så kallade jaktansvarigkravet.

Minskat tryck
Regeringen tror att med regler av motsvarande slag som fanns före 2007 kommer jakttrycket att minska till fördel för svenska jägare. Dessutom kommerr möjligheterna för lokala guideföretag att förbättras, hoppas regeringen.
I Finland, Norge och Danmark finns förtur för de egna medborgarna, men i olika former, för jakt på statens marker.
Den nya förordningen är tänkt att börja gälla 1 april 2016, vilket kan ge förändringar redan till höstens ripjakt beroende på hur snabbt länsstyrelserna kommer med detaljregler.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB