Så används jaktkortspengarna
  • Granngården

Så används jaktkortspengarna

AktuelltPublicerad: 2016-03-08 11:00

(UPPDATERAD) Jaktkortspengarna, som betalas in till viltvårdsfonden, bidrar i liten utsträckning till organisationer som motarbetar jägarnas intressen. Av de nästan 86 miljoner som jägarna betalade in förra året i jaktkortsavgifter gick 425 000 kronor till Naturskyddsföreningen för att skydda pilgrimsfalk och vitryggig hackspett. De största summorna fick Jägareförbundet, Polismyndigheten och Naturvårdsverket.

Vi har tidigare rapporterat om att 46 procent av Sveriges jägare inte löser statligt jaktkort. ”En orimligt” hög siffra menade Naturvårdsverket som nu ska undersöka problemet.
Jaktlagen fastställer att den som jagar ska betala en årlig viltvårdsavgift för att främja viltvården och andra liknande ändamål. Avgifterna går till Viltvårdsfonden som i sin tur betalar ut medel, efter ansökan, till olika myndigheter och organisationer som arbetat med jakt, viltvård och naturvårdsfrågor.

Regeringen bedömer ansökningar
Det är regeringen som prövar och beslutar om vilka ansökningar som får bidrag ur fonden. Ett av kriterierna är att den sökande avser att använda det tänka bidraget för ändamålet jakt, viltvård eller naturvård. I propositionen Jaktens villkor (1999/2000:73) redogör regeringen för de avvägningar och bedömningar som gjorts rörande förutsättningarna för stöd ur fonden. I den framkommer även att kostnader som avser mer allmänna intressen som till exempel uppspårning och omhändertagande av trafikskadat vilt ska betalas av allmänna medel.

Forskningen ska ha hög relevans
Viltforskningen är ett viktigt stöd för Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet eftersom de är ansvariga för jakt och viltvård i Sverige. Varje år söker forskare från universitet och högskolor medel från Viltvårdsfonden och i Naturvårdsverkets databas för viltforskning listas vilka forskningsprojekt som blivit tilldelade medel mellan 2007-2017. Här kan man läsa rapporterna från de avslutade forskningsprojekten som handlar om allt från tjädern i Sverige, utmaningarna med förändrade rovdjursattityder till motåtgärder för kronviltets barkskalning. I den nya viltforskningsstrategin från 2014 har man preciserat vad forskningen ska användas till; ”Forskningen ska ha hög relevans och komma till användning i arbetet med vilt och jakt.”

Tilldelade medel
Av Kammarkollegiets bokslut från slutet på februari kan man se att Viltvårdsfondens intäkter under 2015 var drygt en miljon mindre än föregående år. Intäkterna från 2015 uppgick till 85 941 000 kr.

Under 2015 har följande tilldelats medel ur Viltvårdsfonden:

Svenska Jägareförbundet
Tilldelas 52 miljoner kronor för verksamhet avseende det allmänna uppdraget med följande fördelning:
Övergripande information: 16 100 000 kr
Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt: 20 500 000 kr
Viltövervakning: 5 600 000 kr
Älgförvaltning: 5 800 000 kr
Vilt och trafik: 2 500 000 kr
Yrkesmässig jägarutbildning: 1 500 000 kr

Polismyndigheten
Tilldelas 36 728 306 kronor för bland annat eftersök av trafikskadat vilt. Dessa pengar betalas senare tillbaka av Trafikverket som står för den egentliga kostnaden. (Uppdaterat) Under 2015 betalade Trafikverket in 69 269 725 kronor till fonden.

Naturvårdsverket
Tilldelas 25 miljoner kronor, varav 18 mnkr är ämnade för viltvårdsforskning. Resterande medel ska bekosta driften av register över jaktkort och jägarexamen.

Jägarnas Riksförbund
Har tilldelas 6 984 570 kronor med syfte att bidra till att riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls. Bidraget ska ge fortsatta möjligheter till främst rådgivning, utbildning och information i jakt- och viltvårdsfrågor. 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Har tilldelats 3 050 000 kronor för sin viltverksamhet med bland annat viltsjukdomsövervakning.

Länsstyrelser
Har tilldelats 356 269 kronor för arbete med viltvårdsområden.

Naturskyddsföreningen
Har tilldelats 425 000 kronor för arbetet med projekten Pilgrimsfalk och Vitryggig hackspett.

Under perioden 2010-2015 har bidrag ur Viltvårdsfonden även medgetts till följande: Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen.

 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB