Det danska stängslet mot Tyskland har fungerat som en barriär mot vildsvin, trots att det har saboterats vid flera tillfällen.
Foto: Shutterstock Det danska stängslet mot Tyskland har fungerat som en barriär mot vildsvin, trots att det har saboterats vid flera tillfällen.

”Sista” vildsvinet skjutet i Danmark

Det finns inte längre några kända vildsvin i Danmark. Orsaken är ett stängsel mot Tyskland och intensifierad jakt för att förhindra att afrikansk svinpest sprids.

Det är danska Maskinbladet Seges som rapporterar om att Naturstyrelsen har meddelat att det sista kända danska vildsvinet har fällts.
Vildsvinen har aldrig varit särskilt många i Danmark. Under senare år har dock rädslan för afrikansk svinpest medfört krav på en nollvision.
För ett land med stor svinproduktion skulle en spridning av den fruktade sjukdomen kunna få katastrofala följder.

Kan finnas fler vildsvin
Sedan januari 2018 har därför 157 danska vildsvin fällts. Därtill kommer ett stängsel som ska hindra att smittade djur från Tyskland tar sig in i landet.
Danska myndigheter har för närvarande inte kunskap om huruvida det finns enstaka vildsvin i landet, eller om det sista djuret verkligen har fällts. Men eftersom man vet att vildsvinen är rörliga så uppmanar myndigheterna till fortsatt uppmärksamt om något vildsvin skulle kunna ta sig förbi gränsen.