Björnspillningsinventeringar sker inte i hela Sverige varje år utan görs i olika län efter ett rullande schema.
Foto: Bengt Öström/Mostphotos Björnspillningsinventeringar sker inte i hela Sverige varje år utan görs i olika län efter ett rullande schema.

5 600 björnspillningsprov är insamlade

Årets björninventering i länen Jämtland och Västernorrland är avslutad. Mellan 21 augusti och 31 oktober har framför allt jägare samlat in 5 600 spillningsprov som nu dna-analyseras.

– Vi vill rikta ett stort tack till jägare, renskötare och andra naturintresserade som hjälpt till med det här viktiga arbetet, säger Moa Walldén, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län, i ett pressmeddelande.

Tredje inventeringen
Björnspillningsinventeringar sker inte i hela Sverige varje år utan görs i olika län efter ett rullande schema. Vart femte år görs sedan en nationell beräkning av björnstammens storlek.
I år är det tredje gången som björnstammen i Jämtland och Västernorrland spillningsinventeras sedan 2001.
Förhoppningen var att få in minst 4 000 spillningsprov från Jämtland och 1 500 från Västernorrland. Och det kom alltså in nästan 5 600 prov, varav drygt 3 400 från Jämtland.
Det betyder, enligt Moa Walldén, att det kommer att gå att få en mycket bra bild av björnstammens storlek, könsfördelning och utbredning i länen.

Underlag för licensjakten
Dna-analyserna av spillningsproven, som görs på Naturhistoriska riksmuseet, har startat och till sommaren kommer ett preliminärt resultat att kunna presenteras.
– Resultatet från proverna kommer bland annat att ligga till grund för hur många björnar vi kan fälla under nästa års licensjakt, förklarar Moa Walldén.