Företrädare för Danmarks Jägarförbund tror att det går bra när det 2023 blir förbud mot blykulor i studsarammunition. Det har testats 18 alternativkulor för kaliber .308W, som sägs fungera ”som utlovat”.
Foto: Shutterstock Företrädare för Danmarks Jägarförbund tror att det går bra när det 2023 blir förbud mot blykulor i studsarammunition. Det har testats 18 alternativkulor för kaliber .308W, som sägs fungera ”som utlovat”.

Blykulor för jakt förbjuds i Danmark

1996 förbjöds blyhagel i Danmark. 2023 tas nästa steg, när även blykulor för jaktstudsare blir olagligt. Danmarks Jägarförbund är helt med på noterna att gå vidare med ett totalförbud mot blyammunition och slår sig för bröstet att de är världsbäst.

Förutom bly i fast form har det danska jägarförbundet gått med på att fasa ut förladdningar i plast i hagelpatroner, vilket också pekats ut som ett miljöproblem när plastförladdningen blir liggande i naturen efter en avlossad hagelsalva.
– Vi blir det första landet i världen som kräver att förladdningar till hagelpatroner ska vara nedbrytbara. Nu blir vi också det första landet i världen som förbjuder bly i studsarammunition för jakt, säger Marie-Louise M. Achton-Lyng i ett pressmeddelande.
Hon jobbar med vapenfrågor på Danmarks Jägarförbund.

Inte så enkelt slopa plasten
Det norska jägarförbundet har dock insett att det inte är så enkelt att byta ut förladdningar av plast i hagelpatroner. Används stålhagel behövs snarare mer och hårdare plast. Är det tungsten, som är ännu hårdare, krävs ännu mer plast.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Litar på att det finns bra alternativkulor
När det gäller blyfria alternativ för jaktammunition i kulgevär anser det danska jägarförbundet att det nu finns så bra alternativkulor att det går att göra all jaktammunition blyfri till år 2023.
Under utfasningsperioden fram till dess har miljö- och livsmedelsministeriet fått uppdraget att se över kraven för ammunition till kulvapen. Det som ska skärskådas är om alternativkulorna är säkra och ger etisk jakt med effektiv skottverkan.
I samarbete med militära ammunitionsexperter har Danmarks Jägarförbund testat 18 alternativa jaktkulor som avlossats mot gelatinblock på 100, 200 och 300 meters avstånd.
Det testet finns här:

.308-kulor fungerar ”som utlovat”
”De fungerar som utlovat”, är sammanfattningen.
Gelatin visar visserligen inget om benträffar inne i djurkroppar, eller risker för rikoschetter och splitter av kulfragment.
Alla testpatronerna var i kaliber .308 Winchester.
Det är den kalibern som har störst utbud av alternativkulor, konstaterar det danska jägarförbundet.

Ändrade krav för 6,5×55
I Finland har vapenklass-reglerna för kulvikter ändrats, så att blir möjligt att jaga klass 1-vilt som älg med lättare, blyfria kopparkulor för kaliber 6,5×55. Den kalibern är fortfarande mycket vanlig när det gäller jägarkårens studsare.
Det mesta tyder på att det kan bli ett totalförbud mot blyammunition i EU.

EU laddar för totalförbud mot blyammunition
Den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har fått i uppdrag av EU-kommissionen att gå vidare med förslag om förbud mot all blyammunition, både för jakt och skytte. Redan nästa år kan blyfrågan landa i Europaparlamentet, trots massiv kritik mot att bly i fast form ses som ett miljöproblem.
Jakt & Jägare skrev om det här: