Foto: Dan TörnströmAnvändandet av blyammunition ska minska på frivillig väg enligt en överenskommelse mellan skytterörelsen, Jägareförbundet och miljödepartementet.

Blyskatt och miljökulfång slopas

Både straffskatten för blyammunition och kravet på speciella miljökulfång slopas. I gengäld har både Jägareförbundet och skytterörelsen gjort en överenskommelse med miljödepartementet att fasa ut blyammunitionen på sikt. JRF, Jägarnas Riksförbund, har dock inte gjort några åtaganden.

JRF anser att det vore bra att kunna slopa bly i ammunition, men det finns stora hinder på vägen.
– Vi vill inte åta oss att göra åtgärder innan lämpliga alternativ finns och alla konsekvenser är klarlagda. Det är en viktig principfråga om något skulle gå snett och skador uppstår när alternativammunition används på frivillig väg, kommenterar Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på JRF.

Kan bli farligt för skyttarna
– Vi vägrar ha skytte eller jaga med ammunition som kan bli farlig för skytten eller andra i omgivningen, som ger skadskjutningar på vilt eller på andra sätt inte lever upp till de kvalitativa krav som finns, tillägger Ulf Kallin.
Regeringen bildades efter vallöften att slopa ett totalt blyförbud för ammunition som skulle ha införts 2008. Men istället fick Kemi, Kemikalieinspektionen, ett uppdrag att titta på ”ekonomiska styrmedel” för att minska användningen av blyammunition.

Ville ha skyhöga straffskatter
Kemi ville ha skyhöga straffskatter för blykulor och blyhagel samt krav på mycket dyra miljökulfång på alla skjutbanor. Det väckte ett ramaskri från jägarna och Skyttesverige.
Miljöminister Andreas Carlgren har hållit sitt löfte, som han gav via Jakt & Jägare, att slopa Kemi-förslaget. 
Torsdagen den 18 november godkände regeringen en annan lösning. Den innebär att användandet av blyammunition på sikt ska minskas på frivillig väg.
– Vi använder hellre morot än piska, säger miljöminister Andreas Carlgren till TT.

Lovat gå över till blyfritt
– Jägarna och skyttarna har lovat genomföra ett antal åtgärder, bland annat att arbeta för en stegvis övergång till blyfri ammunition och att använda kulfång i högre grad än tidigare samt se till att ammunitionen inte blir kvar på marken, tillägger miljöministern.
De ska också informera om hälsoriskerna med bly, enligt miljöministern.
Den samlade skytterörelsen har skrivit under ett avtal om hur blyanvändningen ska minska.
– Jägareförbundet är med i överenskommelsen som ett led i sitt allmänna uppdrag, säger Leif Holmberg, politiskt sakkunnig på miljödepartementet.

Utveckla blyfria alternativ
– Hela idén är att inte använda tvång, tillägger han.
Bland annat har Jägareförbundet och skytteorganisationerna gått med på att hjälpa till att utveckla lämplig blyfri ammunition. De ska också informera sina medlemmar om de alternativ som finns.
När det gäller skjutbanorna ska metoder ska tas fram för att kontrollera om det finns blyläckage från skjutvallarna. Upptäcks miljöproblem ska det finnas ett program för vilka åtgärder som ska göras.
 – Sommaren 2010 ska det redovisas vad som gjorts, förklarar Leif Holmberg.
Cirka 635 000 vapenägare i Sverige berörs av processen som nu sätts igång.

M-politiker: ”Fin julklapp från regeringen”

Bengt-Anders Johansson, moderat talesman i jaktfrågor i riksdagen, tycker att beslutet att skrota blyskatt på ammunition är ett bra besked.
– Idag har djuretiken vid jakt fått en fin julklapp av regeringen. Vi moderater har hela tiden hävdat att det inte är ansvarsfullt att tvinga fram annan jaktammunition på fastmark så länge det inte finns något fullgott alternativ, tillägger Bengt-Anders Johansson.
Blyhagel vid våtmark har förbjudits eftersom fåglar kan få i sig hagelkulorna. Bly i ammunition på fast mark är dock inget miljöproblem, konstaterar m-politikern.
– Därför vore en skatt fullständigt missriktad. När det gäller skytterörelsen så har de förtjänstfullt tagit fram en vitbok om bly i kulfång, som visar att man även på skjutbanor kan hantera ammunitionsbly på ett bra sätt, säger Bengt-Anders Johansson.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...