I Danmark kommer 4,6 miljoner av de 14 miljoner minkarna som finns på besättningarna i landet att avlivas för att förhindra ytterligare smittspridning.
Foto: Shutterstock I Danmark kommer 4,6 miljoner av de 14 miljoner minkarna som finns på besättningarna i landet att avlivas för att förhindra ytterligare smittspridning.

Coronavirus bekräftat hos svensk mink

Nu har ett första fall av det nya coronaviruset hos mink bekräftats i Sverige, på en besättning i Sölvesborgs kommun i Blekinge. Människor som arbetar där har också konstaterats vara smittade.

Sedan ett stort antal minkbesättningar i Nederländerna och Danmark har bekräftats smittade av det nya coronaviruset, Sars-CoV-2, har sjukdomsövervakning påbörjats i Sverige. Minkfarmar har uppmanats att skicka in döda djur till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för provtagning och analys.
I den nu konstaterat positiva besättningen har man sett en viss ökad dödlighet, men i övrigt har djuren inte uppvisat några märkbara symtom på sjukdom. Detta överensstämmer med erfarenheter från Nederländerna och Danmark, där majoriteten av smittade anläggningar har identifierats genom sjukdomsövervakning som har baserats på provtagning av självdöda djur.

Människor vanligaste smittkällan
Det nya coronaviruset har också konstaterats på personer som arbetar med djuren. I dagsläget är det inte fastställt om det finns något samband mellan smittan hos minkarna och smittan hos personerna på gården, även om det kan antas. Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att covid-19 hos personer i minkarnas närhet är den viktigaste och vanligaste källan till smitta hos djuren.
– De flesta minkar som smittas med Sars-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19 på människa) får vanligen bara en övergående och lindrig sjukdom. Vi ser i nuläget ingen anledning att avliva djuren i den smittade besättningen, men den är belagd med restriktioner för att förhindra smittspridning. Nu har dessa besättningar även i vanliga fall mycket bra smittskyddsrutiner, så det är snarast att se som en extra säkerhetsåtgärd. Vi följer också läget i Sveriges andra besättningar, säger chefsveterinär Håkan Henrikson på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Smittade ska undvika kontakt
För att minska risken för spridning av Sars-CoV-2 till fler svenska minkbesättningar är strikt biosäkerhet av största vikt. Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska undvika kontakt med eller närhet till djuren. Dessutom måste det finnas smittskyddsrutiner som förebygger direkta och indirekta kontakter mellan besättningar.
Djurägare och djurskötare bör vara särskilt uppmärksamma på onormal sjuklighet eller dödlighet och kontakta veterinär om sådan noteras bland minkarna.
Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ingenting som talar för att covid-19-epidemin i Sverige påverkas av fynden hos minkar.