Avmagringssjukan CWD hos norska vildrenar skiljer sig från CWD hos hjortar i Nordamerika. Det handlar om olika stammar av CWD-prioner, enligt nya forskningsresultat.
Foto: Mostphotos Avmagringssjukan CWD hos norska vildrenar skiljer sig från CWD hos hjortar i Nordamerika. Det handlar om olika stammar av CWD-prioner, enligt nya forskningsresultat.

Egen CWD-variant i Norge

Forskare har funnit att avmagringssjukan CWD hos vildrenar i Norge skiljer sig från CWD hos hjortar i Nordamerika. CWD har funnits i flera år bland viltet i Nordamerika. Sedan 2016 har det i Norden gjorts CWD-fynd hos vildren, älg och hjort.

En prion är en infektiös artikel bestående av protein, så kallad prionprotein. Prioner har orsakat galna ko-sjukan hos nötkreatur och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos människor. 
Redan 2018 upptäcktes att CWD-prionerna hos norsk älg var av en hittills okänd typ. 
Nu visas att prionerna hos norsk vildren inte är identiska med dem som finns hos amerikanska hjortdjur.
Resultaten läggs fram i en artikel i tidskriften PNAS, rapporterar Hjortevilt.

Olika stammar av CWD-prioner
Resultaten visar alltså att det hos hjortdjur existerar olika stammar av CWD-prioner.
– Informationen kan ha stor betydelse för hur sjukdomen ska hanteras hos hjortdjur. Det gäller speciellt stammarna hos älg som ser ut att sprida sig annorlunda än hos vildren. Frågan ska också ställas om de nya stammarna innebär hälsorisker för människor, säger Sylvie Benestad, prionforskare vid det norska veterinärinstitutet.

Avråder från att äta CWD-viltkött
I Nordamerika har det inte kunnat påvisas att det skulle vara farligt att äta CWD-viltkött. Men eftersom läget är osäkert avråder hälsomyndigheterna från att äta sådant viltkött.
I Norge har en hel population med vildrenar avlivats för att försöka stoppa CWD-smittan från att spridas.
I Sverige har fyra CWD-sjuka älgkor i åldern tio till 16 år påträffats i kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog och Robertsfors. Hos älg antas det handla om en CWD-variant som uppstår spontant och inte är smittsam.
I Finland, där det också upptäckts äldre älgkor med CWD, kallas det för prionsjukdomen TSE för att undvika förväxling med den smittsamma avmagringssjukan CWD.