Handi-rilfe, en studsare som bara laddas med en patron. Men ska vapentypen kallas för ”enskottare” eller ”enkelstudsare”?
Handi-rilfe, en studsare som bara laddas med en patron. Men ska vapentypen kallas för ”enskottare” eller ”enkelstudsare”?

”Enskottare borde kallas enkelstudsare”

Håkan, jag uppskattar verkligen dina vapenartiklar i Jakt & Jägare men, som jag tidigare framfört till dina kolleger i andra jakt- och vapentidningar, det heter inte enkelskottare eller enskottare! Rätt namn borde egentligen bara vara studsare. De första kulgevär som benämndes studsare laddade ju ”bara” en patron åt gången. Alla sentida efterföljare borde benämnas efter […]

Håkan, jag uppskattar verkligen dina vapenartiklar i Jakt & Jägare men, som jag tidigare framfört till dina kolleger i andra jakt- och vapentidningar, det heter inte enkelskottare eller enskottare! Rätt namn borde egentligen bara vara studsare.

De första kulgevär som benämndes studsare laddade ju ”bara” en patron åt gången. Alla sentida efterföljare borde benämnas efter system – cylinder, bygel, halvautomat eller vad det nu är.

Med hänsyn tagen till allmänt språkbruk och nutida jägares uppfattning om studsare är jag beredd att överse med att ett cylinderrepetergevär rätt och slätt kallas studsare. Men jag accepterar inte att enkelstudsare vanvördigt benämns som ovan.

Rätt benämning på vapnet är alltså enkelstudsare! Inte skulle du väl, i en artikel, kalla en dubbelstudsare för ”dubbelskottare” eller ”tvåskottare”?

Rolf

”Jag håller inte med”

Tack för dina åsikter, Rolf, men jag håller inte alls med dig. I normalt språkbruk benämns dessa vapen som enkelskottare, enpetare, eller enskottare. Jag har svårt att se något fel i det.

Skall man märka ord kan man väl snarare ifrågasätta varför ett gevär benämns som studsare, trots att varken projektilen eller vapnet studsar speciellt högt!

Benämningen enkelstudsare är inte heller helt bekymmersfri. Delvis kan beteckningen föranleda oinitierade att tro att det handlar om en enklare studsare.

Men dessutom blir det ju ett annat fel. Det kan ju inte heta enkelstudsare eftersom en enkel studs är ju bara ett hopp och då är det ju inte frågan om studsare eftersom det torde innebära flera studsar…

I språkbruket finns det dessutom många lustigheter, såsom att kanin uttalas med kort vokal istället för lång vokal trots att det bara följer en enkel konsonant efter a.

Håkan Spuhr

Redaktionell anmärkning

För att hamna rätt i det språkliga studsandet är det bäst att påpeka att studsare är ett låneord från tyskans ”stutzen”. Studsare är helt enkelt ett samlingsbegrepp för gevär som endast är avsedda för kulpatroner och ett sätt att särskilja kulvapen från de gevär som har slätborrade pipor för hagelskott.

En enskottare skulle i princip lika gärna kunna vara ett enpipigt hagelvapen, som bara kan laddas med en patron, men det är få som skulle tänka på den varianten.

Anders Ljung, Jakt & Jägare