Göran Ekström Den lantligt belägna padelbanan är en dödfälla för fåglar som flyger in i glasväggarna.

Fågeldöd vid padelbana

Padelbanornas stora glaskonstruktioner utgör en fara för vilda fåglar. Från Kristinehamns kommun rapporteras om att individer från 18 fågelarter har påträffats döda vid en bana.

Svartvit flugsnappare, bofink, dubbeltrast, grönsiska, koltrast och sparvhök är några av de fågelarter som är representerade bland fåglar som har flugit in i en padelbanas glas i Kristinehamns kommun, rapporterar Värmlands Folkblad.

Första fallet i mars

– Det var en bekant som uppmärksammade detta i mars när han hittade fyra döda fåglar intill padelbanan, säger Ulf T Carlsson, tidigare ordförande i Värmlands ornitologiska förening, till tidningen.

Nu beräknar han att omkring 50 fåglar har dött på platsen och tycker att det är olyckligt att det bland dem finns mindre vanliga rovfåglar.

Ingen byggnad

Därför har han vänt sig till kommunen men har fått besked om att det inte finns mycket annat att göra än att förmå padelbanans ägare att sätta upp fågelsiluetter på glasväggarna. Konstruktionen räknas nämligen inte som en byggnad och ligger dessutom inte i detaljplanelagt område.

– Det är ingen byggnad i och med att den är genomsiktlig, kommenterar byggchefen Lisa Bäckström, i tidningen.