Tommy Wingren jagade bland annat med en drygt årsgammal kungsörn när han utbildade sig till falkenerare i Kroatien för några år sedan.
Foto: Privat Tommy Wingren jagade bland annat med en drygt årsgammal kungsörn när han utbildade sig till falkenerare i Kroatien för några år sedan.

”Tillåt falkenering i Sverige”

Tommy Wingren vill återinföra urgammal jaktform

Jägaren och fågelhundsmannen Tommy Wingren i Klågerup i södra Skåne vill återinföra falkenering i Sverige.
– Det är en fantastisk jaktform med urgamla traditioner, säger Tommy Wingren. Han är en av de få svenskar som är utbildad falkenerare.

Det är i princip tillåtet att jaga med hjälp av rovfågel i hela Europa, förutom i Sverige och Norge.
– Som vanligt tolkar svenska myndigheter EU:s fågeldirektiv alldeles för snävt. Det är ingalunda tal om att fånga och använda vilda rovfåglar till jakten. Det finns redan falkar och duvhökar att köpa av etablerade falkenerare på kontinenten. Rovfåglarma är uppfödda för enbart det här syftet, säger Tommy Wingren.
Han är ordförande i Svenska Falkenerarförbundet.
Tillsammans med en grupp andra entusiaster arbetas det för att falkenering ska bli tillåtet igen.

Begärt dispens för att föda upp rovfåglar
Tommy Wingren har i en ansökan till Jordbruksverket också begärt dispens från paragraf 23 i Artskyddsförordningen för att få föda upp och hålla rovfåglar i begränsad omfattning i utbildnings- och förevisningssyfte för att bevara kulturarvet falkenering till framtida generationer.
– Att tillåta falkenering är en politisk fråga, säger Tommy Wingren. Han pekar på Danmark, där Folketinget nyligen sagt ja till att återinföra jakt med rovfåglar under en försöksperiod på fyra år.
Sedan 2010 är falkenering upptagen på Unescos världsarvslista som ett oantastligt kulturarv. I Sverige omnämns falkenering redan under medeltiden. Det finns alltså goda skäl till att åter tillåta den urgamla jaktmetoden, anser Tommy Wingren, som också är Sveriges representant i IAF, International Association of Falconry. Förbundet organiserar 85 000 medlemmar från nästan 90 olika länder.

Jämför med bågjakten
Christer Pettersson, handläggare av viltförvaltningsfrågor på Naturvårdsverket, konstaterar att falkenering är en jaktmetod som liksom exempelvis jakt med pil och båge försvann i samband med att jägarna under 1900-talet fick tillgång till modernare vapen.
– Nu prövas frågan om att tillåta bågjakt i Sverige. Jag kan mycket väl tänka mig att det på sikt också kan bli tillåtet att åter jaga med rovfågel. Men detta är mer en fråga för riksdag och regering än för Naturvårdsverket. Det är många aspekter att ta hänsyn till, som exempelvis om bytesdjuren orsakas onödigt lidande och huruvida rovfåglar ska få hållas i fångenskap, säger Christer Pettersson. Han understryker att frågan inte är helt enkel.
– Se exempelvis på bågjakten. Den jaktformen sa Jägareförbundet bestämt nej till i början på 1990-talet, men när vi på Naturvårdsverket sedan jämförde konventionell kulvapenjakt på hjort med jakt med pil och båge visade det sig faktiskt att det fick göras fler eftersök på hjortar som var påskjutna med kula än med pilbåge. Nu har Jägareförbundet svängt och om jag förstått saken rätt, är förbundet nu berett att tillstyrka bågjakt, kommenterar Christer Pettersson.

Ser det som en ekologisk jakt
Tommy Wingren, som fått sin utbildning till falkenerare i Kroatien och som själv jagat med såväl duvhök, pilgrimsfalk som örn i flera andra europeiska länder, ser falkenering som en ekologisk jakt utan någon som helst negativ miljöpåverkan.
– Jakten med rovfåglar är så naturlig som vi någonsin kan komma. Dessutom är de fåglar som vi vill använda uppfödda i fångenskap. De är chippade och ringmärkta och ska absolut inte förväxlas med häckande vilda rovfåglar. Vi använder inte vildfångade rovfåglar för vår jakt.
På 1970-talet fick dock falkenerare i Skottland tillstånd från myndigheterna att fånga en handfull falkungar för att bredda avelsbasen. Det handlade inte om mer än en unge eller ett ägg från varje boplats. 

Räddade pilgrimsfalken
– Vi kan faktiskt tacka falkeneringen för att pilgrimsfalken räddades kvar i Sverige. När det såg som mörkast ut för arten fick Projekt Pilgrimsfalk nämligen fåglar för utsättning från danska falkenerare.
Vanligtvis används duvhök, örn, pilgrimsfalk, tatarfalk samt jaktfalk eller den sydamerikanska harrisvråken, som jagar i grupp.
Falkenering bygger även på ett mycket nära samspel mellan föraren och hans hund. Falkarna används framför allt vid fågeljakt med stående hund, medan duvhök, örn och vråk passar bäst till jakt efter mindre hårvilt som exempelvis kanin och hare. Då används ibland stötande spaniels, så kallad upptrampsjakt.
– När fågelhunden står för exempelvis en fasan eller rapphöna släpper man upp falken i luften. När den sedan befinner sig i en sådan position att den kan se uppfloget framför hunden kommenderar man avance varefter falken slår och dödar bytesfågeln. Förr användes ofta pinglor för att lokalisera rovfågeln och bytet, nu sätter man som regel en liten GPS-sändare på fågeln, berättar Tommy Wingren.

Släpper fågeln från armen
– Jakten med duvhök, vråk och örn går något annorlunda till. Då släpper falkeneraren fågeln från armen först i samma ögonblick som kaninen, fasanen eller haren lättar ur sin lega.
Oavsett med vilken hund eller rovfågel som jakten sker, ställer jaktformen oerhört stora krav på falkeneraren och dennes samspel med fågeln.
Tommy Wingren, som har nått stora framgångar med sina vorstehhundar, påpekar att det är en betydligt lättare uppgift att dressera en fågelhund än exempelvis en pilgrimsfalk eller duvhök.
– Träningen och präglingen på människan börjar redan när rovfågeln är en till två månader gammal och i bästa fall kan den sedan från ettårsåldern användas i praktisk jakt.

Särskild jägarexamen en självklarhet
– Nu hoppas vi på att regeringen även ger oss svenska jägare möjligheter att utöva falkeneringens ädla konst utan att tvingas resa utomlands. Det är en mycket seriös jaktform och självklart ska alla som vill hålla en rovfågel för att kunna ägna sig åt den här jakten avlägga en särskild examen som visar att han eller hon är lämplig att föra kulturarvet vidare, säger Tommy Wingren.
Svenska Falkenerarförbundet arbetar intensivt tillsammans med British Falconry Club med att utveckla ett förslag på utbildning som komplettering till jägarexamen.