Den mycket smittsamma fågelinfluensan av typen H5N8 har upptäckts hos vilda fåglar i Sverige. De första fallen som hittats gäller vitkindad gås och pilgrimsfalk.
Foto: SVA Den mycket smittsamma fågelinfluensan av typen H5N8 har upptäckts hos vilda fåglar i Sverige. De första fallen som hittats gäller vitkindad gås och pilgrimsfalk.

Fågelinfluensa hos vilda fåglar i Sverige

Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, har hittat de första fallen av den mycket smittsamma fågelinfluensan av typen H5N8 hos vilda fåglar i Sverige. Det handlar hittills om en pilgrimsfalk och en vitkindad gås, som hittats i Lunds kommun.

En vitkindad gås, som sänts in från Gotland, har antagligen samma smitta enligt den första analys som gjorts.
Tidigare finns det flera fall med H5N8-smitta hos vilda fåglar i Europa.
Det första fallet av högpatogen, mycket smittsam, fågelinfluensa i Sverige hos fjäderfäuppfödare var hos kalkoner i Skåne. Det H5N8-fallet konstaterades den 17 november.

Ger allvarlig sjukdom hos fåglar
Högpatogen fågelinfluensa ger allvarlig sjukdom hos drabbade fåglar.
– Tack vare att allmänheten rapporterar och skickar in döda fåglar för undersökning skaffar vi oss kunskap om smittläget för fågelinfluensa. Även om vi nu har hittat fall är det viktigt att fortsatt följa utvecklingen och vi är tacksamma för fortsatta rapporter, säger Maria Nöremark på SVA.
Hon är tillförordnad biträdande statsepizootolog.

Sprids med flyttfåglar
”Fågelinfluensan har sannolikt kommit med flyttfåglar som till exempel vitkindade gäss på genomresa, och har sedan spridit sig till lokala fågelarter. Rovfåglar, som till exempel pilgrimsfalk, äter andra fåglar som insjuknar eller dör av fågelinfluensa och löper därför hög risk att drabbas”, skriver SVA.
Häggpatogena fågelinfluensavirus har alltid ha en zoonotisk potential. Därför kan risken för smitta till människa aldrig helt uteslutas, varnar SVA.

Skyddshandskar bör användas
”Vid hantering av vilda döda fåglar bör man därför alltid använda handskar och tillämpa god handhygien”, påpekar SVA.
Skyddsnivå två gäller i Sverige. Det innebär att alla fjäderfän som hålls kommersiellt ska vistas inomhus för att minska smittrisken från vilda fåglar.
Fynd av döda och sjuka fåglarkan rapporteras in här.