Det finns cirka 1 800 björnar äldre än ett år och nästan 400 björnungar i Finland.
Foto: Erik Mandre/Mostphotos Det finns cirka 1 800 björnar äldre än ett år och nästan 400 björnungar i Finland.

Färre björnar får fällas i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt att 313 björnar får fällas i Finland under årets jaktsäsong som börjar den 20 augusti. 85 av björnarna får fällas inom renskötselområdet.

Det totala antalet är något färre än under förra årets jakt då 335 björnar fick fällas, enligt ett pressmeddelande från Finlands viltcentral.
Utanför renskötselområdet har Finlands viltcentral beviljat 228 dispenser i stamvårdande syfte. Det är 32 färre än i fjol.

Störst kvot i Norra Karelen
Flest dispenser har beviljats till områden där det finns behov av att skära ner björnstammen eller av att stoppa tillväxten. Antalet dispenser är störst i Norra Karelen som gränsar till Ryssland. I Norra Karelen får 114 björnar fällas.
Inom renskötselområdet får man i det östra renskötselområdet fälla 70 och i det västra 15 björnar. Jakten strävar till att minska skadorna på rennäringen som orsakas av björn.

Stammen har minskat en aning
Enligt Naturresursinstitutets uppskattning av björnbeståndet har Finlands björnstam minskat en aning jämfört med föregående år. Det finns nu cirka 1 800 björnar äldre än ett år och nästan 400 björnungar i de finska skogar.na