Foto: Erik Mandre / Shutterstock.comAntalet järvföryngringar i Sverige har ökat från 58 till 97, jämfört med förra året.

Fler svenska järvkullar

Årets inventering av järv visar att antalet föryngringar i Sverige ökat från 58 förra året till att nu bestå av 97 stycken. Omräknat till antal individer ger det cirka 522 järvar i landet.

I årets inventering av järv i hela Skandinavien hittades 137 föryngringar. 97 av dem fanns i Sverige och 40 i Norge. Beräknat på inventeringsresultat mellan 2015 och 2017 så finns det cirka 522 järvar i Sverige.
Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för järv i hela Sverige är minst 600 individer, vilket gör att årets inventeringsresultat visar att det fortfarande finns för få järvar.

Har ökat med fem procent

Dock har antalet föryngringar ökat från 58 förra året till årets 97. Flest föryngringar har hittats i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna och Värmlands län. Totalt har antalet föryngringar ökat i sex av sju län som har järvförekomst.
Totalt har antalet järvar ökat med fem procent i Sverige, jämfört med förra året.
– Årets järvinventering har gått bra men att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera olika faktorer, som till exempel bristen på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Flera faktorer spelar in
Det finns även andra faktorer som kan påverka förändringar i antalet järvar.
– Järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemregioner påverkar, samt att järvhonor som får ungar varierar mellan åren. Andra viktiga faktorer som påverkar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets populationsuppskattning beräknats. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer, säger Urban Johansson.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...