Flyttvargens öde till Kammarrrätten. Högre instans ska pröva om det är rimligt att ha revirhävdande varg i renskötselområdet. Bilden tagen vid det fjärde tillfället flyttvargen kördes söder ut till den svenska vargzonen.
Foto: Naturvårdsverket Flyttvargens öde till Kammarrrätten. Högre instans ska pröva om det är rimligt att ha revirhävdande varg i renskötselområdet. Bilden tagen vid det fjärde tillfället flyttvargen kördes söder ut till den svenska vargzonen.

Flyttvargens öde upp i högre instans

Kammarrätten ska nu pröva om det var rätt av Förvaltningsdomstolen att stoppa skyddsjakten på flyttvargen i Junsele.

– Det är bra att Kammarrätten tittar på saken, säger förbundsjuristen och verksamhetschefen vid Svenska samernas riksförbund, Jenny Wik Karlsson, som tycker att den tidigare domen är ”märklig” och dålig”.

Den omtalade vargtiken har flyttats fyra gånger från renskötselområdet till den svenska vargzonen i den södra landsändan. När tre flyttar var genomförda var beskedet från Naturvårdsverkets tjänstemän, att en fjärde flytt inte skulle göras.

Regeringen gav uppdrag
Istället gav regeringen verket i uppdrag att förhandla med de berörda samebyarna om ersättningar och hjälp för att låta tiken stanna med en hanne i Junsele, mitt ett område som är klassat som riksintresse för rennäringen.

Planen var att flyttvargen skulle valpa och att hon sedan skulle berövas sina valpar. De skulle istället placeras hos andra vilda vargtikar i den svenska vargzonen.

Det var tänkt att länsstyrelsens personal tillsammans med renskötarna skulle hålla vargparet från renflockarna. Det misslyckades och till sist såg inte Naturvårdsverkets tjänstemän någon annan utväg än skyddsjakt. Hannen sköts omedelbart men tiken uppgavs hålla sig undan helikoptern.

En fjärde flytt, trots allt
Bevarandesidan överklagade jakten och Förvaltningsrätten stoppade den. Då beslöt Naturvårdsverkets tjänstemän om att trots allt genomföra en fjärde flytt av tiken. Hon sövdes snabbt från helikopter och transporterades till Stockholmstrakten.

Därifrån marscherade hon raka vägen tillbaka till Junsele, bland annat rakt igenom Gävle, på rekordsnabba 14 dagar.

Skyddsjakten var fel
Sedan kom Förvaltningsdomstolen slutgiltliga ställningstagande: Det var fel att skyddsjaga vargtiken.

”Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar. Undantaget ska tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier i undantaget är uppfyllda”, meddelade Förvaltningsrätten på sin hemsida.

Rättens ledamöter tyckte att man inte provat andra åtgärder i tillräcklig omfattning.

Kammarrätten överprövar
Svenska samernas riksförbund har överklagat till Kammarrätten och därifrån meddelas nu att saken ska prövas.

– Det är inte alla överklagade mål som prövas av Kammarrätten. Vi tycker att deras överprövning är fullt rimlig, eftersom domen i Förvaltningsrätten enligt vår uppfattning var väldigt märklig, rent av dålig, säger Jenny Wik Karlsson vid Svenska samernas riksförbund.

Hägna in 5 000 till 10 000 renar?
Förvaltningsrätten menar bland annat att man borde ha provat att hägna in renarna i två månader för att skydda dem mot flyttvargen.

– Det går inte att bedriva renskötsel på det sättet. Bara att sätta upp en stängsel för 5 000 till 10 000 renar är ett väldigt jobb. Dessutom ska det göras på marker som ägs av privatpersoner, säger Jenny Wik Karlsson.