SVA vill gärna få in prov från djur som visar symptom på CWD, är sjuka på annat sätt eller exempelvis dödats i trafiken.
Foto: Kenneth Pettersen/Mostphotos SVA vill gärna få in prov från djur som visar symptom på CWD, är sjuka på annat sätt eller exempelvis dödats i trafiken.

Första fallet av CWD på älg i Sverige

(UPPDATERAD) Ett första positivt fall av CWD har påträffats i Sverige – på en 16 år gammal viltlevande älgko i Norrbottens län som avlivades eftersom hon var mager, gick i cirklar och verkade vara blind. Älgkon var GPS-märkt av forskare, vilket kanske kan hjälpa till att kartlägga vad som hände innan hon blev sjuk.

Fakta om CWD

Smittsam variant av avmagringssjuka, även kallad klassisk CWD, påvisades för första gången i USA på 1960-talet och har sedan dess fått omfattande spridning och negativ påverkan på hjortpopulationer i USA och Kanada. Första fallet av klassisk CWD i Europa påvisades på vildren i Norge 2016, där hela den drabbade flocken har avlivats för att undvika att sjukdomen sprids.

Att smittsamheten kan variera mellan olika varianter av CWD beror på att smittämnet, prioner, är ett av kroppens egna proteiner som har ändrat form. När ett djur får i sig prioner (från ett annat djur) fungerar de som en mall för de normala proteinerna som då också börjar ändra form. Men processen att kroppens egna proteiner ändrar form verkar hos äldre djur också kunna starta utan att djuren har smittats av prioner från ett annat djur, så kallad spontan, eller atypisk variant.

CWD har hitintills bara påvisats naturligt hos hjortdjur. Risken för spridning till människa bedöms som mycket låg, men kan inte helt uteslutas.

Källa: SVA

– Detta var inte oväntat. Liknande fall på äldre älgar har hittats i Norge och i Finland. Mycket talar för att det kan röra sig om spontant uppkomna förändringar och inte den smittsamma varianten av sjukdomen, och det var därför en tidsfråga innan vi skulle hitta ett fall i Sverige, säger epidemiolog Maria Nöremark på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i ett pressmeddelande.
Vid de smittsamma varianterna av CWD (Chronic Wasting Disease, avmagringssjuka) utsöndras smittämnet i saliv, urin och gödsel. Smittan finns kvar länge i miljön. Sjukdomen, som är dödlig för hjortdjur, kan på längre sikt ha kraftigt negativ påverkan på populationer av hjort, älg, ren och rådjur.

Erfarenheter från Norge
Men erfarenheter från Norge tyder på att den variant av CWD som har hittats hos äldre älgar inte smittar, eller har begränsad smittsamhet.
Prov från det svenska fallet kommer nu att analyseras vidare för att säkerställa vilken variant av sjukdomen som det rör sig om, men mycket tyder på att det kan vara samma variant som har hittats på älgar i Norge.
– När avmagringssjuka påvisas ska provtagningen i området öka. Veterinärer från Jordbruksverket, SVA och Naturvårdsverket kommer nu att tillsammans med viltexperter samla mer information om hjortdjuren i området och utifrån de regionala förutsättningarna utarbeta en plan för utökad provtagning, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

Älgkon var GPS-märkt
Den 16-åriga älgkon var GPS-märkt och har följts av forskare på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) en lång tid. Vid slutet av 2017 hade det märkts totalt 343 olika älgar med GPS-halsband i Norrbotten för att bland annat se älgarnas vandringsmönster under olika säsonger,
– Det är intressant att den hade en GPS-sändare på sig. Det blir spännande att se vad man kan få ut för information av den, kommenterar Gustav Averhed på SVA till Jakt & Jägare.
Han jobbar bland annat med hur jägarna kan hjälpa till och sända in prover till SVA från älgar och andra hjortdjur för att upptäcka fler CWD-fall.

Övervakning pågår
På grund av att CWD påvisats i Norge pågår nu nämligen en övervakning, beslutad av EU, i flera länder i Europa, däribland Sverige. Syftet är att upptäcka och kartlägga förekomst av sjukdomen för att kunna bekämpa eller begränsa spridningen.
Även i Norge pågår övervakning. Under 2019 planerar man att CWD-testa 30 000 hjortdjur, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.