– Skulle det här bli en framtida modell för hur fiske- och jakträttigheterna kommer att upplåtas till allmänheten kommer det att exkludera och begränsa majoriteten av den svenska befolkningen, sa debattören Carl Orrling i Studio Ett. (arkivbild)
Foto: Kjell-Erik Moseid – Skulle det här bli en framtida modell för hur fiske- och jakträttigheterna kommer att upplåtas till allmänheten kommer det att exkludera och begränsa majoriteten av den svenska befolkningen, sa debattören Carl Orrling i Studio Ett. (arkivbild)

Girjas anmäld för diskriminering

Bråket kan göra att inga jägare släpps in

Girjas sameby har anmälts till diskrimineringsombudsmannen, eftersom samebyn bara säljer jakt- och fiskekort till boende i Norrbotten. Nu säger ordföranden att det kan sluta med att samebyn väljer att inte upplåta jakt och fiske alls.

Sedan domen i Högsta domstolen, som ger Girjas sameby ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske inom sitt fjällområde, har samebyn bestämt att endast boende i Norrbottens län ska få köpa jakt- och fiskekort.
Det tycker jägaren och sportfiskaren Carl Orrling i Nyköping är orättvis särbehandling och därför har han anmält samebyn till diskrimineringsombudsmannen, vilket Studio Ett var först med att rapportera.

”Vi pratar om statens mark”
– Det bör prövas om inte upplåtelsemodellen som Girjas sameby har valt för sina fiske- och jaktkort är en form av diskriminering, när man erbjuder allmänheten fiskekort och väljer att begränsa det till boende i Norrbottens län. Vi pratar om statens mark och staten innefattar alla svenska medborgare. När man gör skillnad på människor beroende på i vilken region de bor, så kan man betrakta det som en form av diskriminering, sa Carl Orrling i Studio Ett i onsdags.
Han menar att även om han har varit i Norrbotten och fiskat, så handlar anmälan om en principfråga för honom.
– Man ska komma ihåg att det förutom Girjas sameby finns ytterligare 50 samebyar som täcker ett område från Dalarna och upp till Treriksröset. Skulle det här bli en framtida modell för hur fiske- och jakträttigheterna kommer att upplåtas till allmänheten kommer det att exkludera och begränsa majoriteten av den svenska befolkningen, förklarade han.

”Kan välja att inte upplåta”
Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby, deltog också i radiodebatten. Han förstår inte riktigt Carl Orrlings resonemang, men anser att om man känner sig diskriminerad ska man självklart låta det prövas.
– Inga beslut är huggna i sten. Det kan hända att det kommer att förändras i framtiden när vi ser andra behov och möjligheter. Det kan slå åt bägge hållen. Vi kan också välja att inte upplåta över huvud taget för att slippa den här typen av diskussioner, sa Matti Blind-Berg.
Han tycker dock att det sistnämnda vore olyckligt och blir väldigt beklämd av debatten.
– Vi har hela tiden framhållit värdet och vikten av att lokalbefolkningen i Norrbotten ska ha en möjlighet till jakt och fiske som en del av livskvaliteten och rekreationen i området. Det är något som vi jobbar väldigt hårt för att kunna behålla, förklarade Matti Blind-Berg.