Girjas sameby vann det avgörande målet om vem som ska äga rättigheterna som är förknippade med renbetesland och fjäll.
Foto: Shutterstock/BMJ Girjas sameby vann det avgörande målet om vem som ska äga rättigheterna som är förknippade med renbetesland och fjäll.

SSR vill äga jakten i hela fjällkedjan

Småviltsjakten i fjällen har blivit en stridsfråga. På ena sidan står samebyarna som vill att Girjasdomen ska gälla i hela fjällkedjan. På andra sidan småviltsjägare som tycker att de kommer i kläm.

Det omtalade Girjasmålet avgjordes för över ett år sedan. Då fastslog Högsta domstolen, HD, att Girjas sameby i Norrbotten genom ”urminnes hävd” har ensamrätt att upplåta jakt och fiske.

SSR driver på
Svenska samernas riksförbund, SSR, driver nu på för att Girjasdomen ska gälla i hela fjällkedjan.
Samtidigt kommer kritik från jägarhåll efter höstens stora avlysningar i Jämtlandsfjällen.
– Det känns inte bra. Vi har blivit en slagpåse i debatten, säger jägaren Mats Ågren till SVT och tillägger att han tror att samebyarna inspirerats av Girjasdomen och nu vill flytta fram sina positioner.

Lyfter frågan
Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på Svenska samernas riksförbund, SSR, håller delvis med om verklighetsbeskrivningen.
Till Jakt & Jägare säger hon:
– Ambitionen då Girjasprocessen inleddes var att lyfta frågan om upplåtelse inom renbetesområdet, det är inget kontroversiellt och inget vi har hymlat med. Domen har bara rättskraft i Girjas men den har viss prejudicerande verkan och de juridiska förutsättningarna är förmodligen liknande i övriga fjällkedjan.

Tidskrävande att processa
Jenny Wik Karlsson tror dock inte att förbundet kommer att driva ytterligare 44 rättsliga processer – en för varje sameby som förbundet representerar.
– Det ser vi inte framför oss, det skulle vara tidskrävande och onödigt.
Vad säger du till småviltsjägare som anser att fjolårets stora avlysningar i fjällen beror på att samebyarna vill få större inflytande över jakten?
– Länsstyrelsen beslutar ju efter det att samebyarna ansökt, fjolåret var extremt med en svår vinter och vår då renarna var i mycket dålig kondition. Det låg bakom de många ansökningarna.

”Det är ganska naturligt”
Samtidigt anser Jenny Wik Karlsson inte att det är fel om samebyarna försöker få ut så mycket av Girjasdomen som möjligt.
– Jag tycker inte det, det är ganska naturligt. Det handlar ju om vem som har rätten till renbetesområden, säger hon och tillägger:
– En annan huvudman för jakten betyder ju inte heller att den försvinner. Det såg ju till exempel annorlunda ut före 1993 då den fria fjälljakten infördes.