Girjas sameby är med i NatureIT för att de som redan köpt jaktkort ska kunna aktivera dem. Men det går inte att köpa enstaka jaktdygnstillstånd i området. Hur det blir med jakten i övriga samebyar är ännu oklart.
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten Girjas sameby är med i NatureIT för att de som redan köpt jaktkort ska kunna aktivera dem. Men det går inte att köpa enstaka jaktdygnstillstånd i området. Hur det blir med jakten i övriga samebyar är ännu oklart.

Girjas med i NatureIT igen

Efter förfrågan från Girjas sameby har länsstyrelsen i Norrbotten åter aktiverat Girjas jaktområde i NatureIT. Därmed kan de som tidigare skaffat jakttillstånd aktivera jaktdygn.

Detta gäller de som redan har årets läns- och kommuntillstånd, som gäller till den 30 juni i år. De kan aktivera jaktdygn enligt samma villkor och med samma begränsningar som tidigare.
Enligt Girjas sameby blir det inte möjligt att köpa enstaka jaktdygnstillstånd inom Girjas-området, meddelar länsstyrelsen.
Den 23 januari beslutade Högsta domstolen att Girjas sameby – och inte staten – har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen.

Fick omedelbar verkan
Domen trädde i kraft med omedelbar verkan. Länsstyrelsen tog därför bort möjligheten att ge tillstånd till jakt eller fiske i området.
Domen gäller endast jakt och fiske ovan odlingsgränsen inom en av länets samebyar, poängterar länsstyrelsen.
– Det är länsstyrelsen som även i fortsättningen hanterar, administrerar och upplåter småviltsjakten och fisket på statens mark ovan odlingsgränsen, med undantag för området Girjas sameby, kommenterar länsråd Johan Antti.

Oklart om resten av samebyarna
Reglerna än så länge de samma som tidigare för övriga delar av länet, konstaterar han.
– Vi har ingen anledning att förändra dessa. Länsstyrelsen ingen uppfattning om eller när eventuellt fler samebyar kommer att tillerkännas motsvarande rätt som Girjas fått med anledning av Högsta domstolens dom, eller hur denna fråga kommer att hanteras, förklarar han.