Hotad älgjakt i Klarälvdalen

En flyginventering har gjorts av älgstammen i Norra Ny jaktvårdskrets, i norra Klarälvdalen i Värmland. Den visar att det finns oroväckande lite älg på markerna.

För att en mark ska ha en jaktbar älgstam ska det finnas minst sex individer per 1 000 hektar. Inventeringen visar att det bara finns tre-fyra älgar på den ytan i jaktvårdskretsen.
– Det som vi har fått inrapporterat nu är inte en jaktbar stam, så det är tveksamt om vi ska jaga överhuvudtaget, säger Göran Nordqvist, ordförande i kretsen, till Värmlands Folkblad.
En förklaring kan vara att området i princip täcks av vargrevir, men även att jägarna inte varit tillräckligt uppmärksamma på hur mycket de kan skjuta av.
– Vi har nog inte varit nog uppmärksamma på vad vargen ska ha, så vi har kanske skjutit för mycket, säger Göran Nordqvist till Värmlands Folkblad.

”Illa på många ställen”
I den älgförvaltningsgrupp där Norra Ny jaktvårdskrets ingår är de medvetna om att det är dåligt om älg på vissa håll.
– Det ser riktigt illa ut på många ställen i år. Men vårt älgförvaltningsområde är på 250 000 hektar och det ser olika ut överallt. Det knepiga är att vi har gjort spillningsinventering där den senaste mätningen visar 11,2 älgar på 1 000 hektar. Vi får inte riktigt i hop att spillningsinventeringen visar så pass högt med att man ändå inte ser älg, säger Berit Dunger i älgförvaltningsgruppen till Värmlands Folkblad.
Både Berit Dunger och Göran Nordqvist anser att det inte är lämpligt att jaga älg i Norra Ny i år.