– Det mest utmärkande resultatet i rovdjursenkäten till våra medlemmar är att 82 procent säger nej till en livskraftig vargstam, förklarade Ulf Kallin.
Foto: Anders Ljung – Det mest utmärkande resultatet i rovdjursenkäten till våra medlemmar är att 82 procent säger nej till en livskraftig vargstam, förklarade Ulf Kallin.

Ingen åteljakt på björn

Rovdjursfrågorna hade som väntat en framskjuten position när Jägarnas Riksförbunds stämma behandlade motionerna.
– Våra kontakter med Naturvårdsverket visar att det tyvärr inte kommer att bli åteljakt på björn i år. Men vi jobbar vidare för att det ska bli åteljakt, kommenterade förbundsbasen Conny Sandström.

I en motion förespråkades att det måste tas större hänsyn till lokala förhållanden när det bestäms hur många lodjur som får fällas.

Trygve Ericson från Kronoberg påpekade att de cirka 500 hägnägarna glömts bort. Lodjur har gått hårt åt hjortarna i en del hägn.

– Det behövs krafttag, men de som har hägn är bortglömda i debatten, hävdade Trygve Ericson.

– Det är viktigt att varje distrikt jobbar med dessa frågor hos länsstyrelserna, svarade Conny Sandström.

– Hur ni driver frågorna och kommer överens med länsstyrelsen har stor betydelse när frågan går vidare till Naturvårdsverket. Vi måste bli bättre på det här. Annars blir det glapp i linjen.

Även moderaten Bengt-Anders Johansson i riksdagens miljö- och jordbruksutskott kom in i motionsdebatten. Det skedde apropå turerna kring den dömda vargskytten Stig Engdahl.

– Vi politiker kan inte gå in och påverka domar som gjorts av rättsväsendet. Men vi ska se till att ändra lagarna, lovade Bengt-Anders Johansson.

Ulf Kallin, förbundsstyrelsens sekreterare, redogjorde för rovdjursenkäten till förbundets medlemmar.

– Det mest utmärkande resultatet är att 82 procent säger nej till en livskraftig vargstam, förklarade han.

– I övrigt går det nog att dra slutsatsen att medlemmarna är nöjda med den rovdjurspolicy som förbundet redan har, konstaterade Ulf Kallin.