339 EU-parlamentariker röstade nej till att ha debatt om blyfrågan. En enda svensk EU-parlamentariker ville debattera förbudet mot blyammunition.
Foto: Mostphotos 339 EU-parlamentariker röstade nej till att ha debatt om blyfrågan. En enda svensk EU-parlamentariker ville debattera förbudet mot blyammunition.

Ingen EU-debatt om blyförbudet

En enda svensk EU-parlamentariker från SD röstade i måndags för att debattera i EU-parlamentet om ett förbud mot blyammunition i EU-länderna. De svenska jägarna står därmed i praktiken inför hotet att knappt kunna ha blyhagel alls, när EU-politikerna i parlamentet inte ens vill försöka ingripa.

På sikt finns det planer att förbjuda all ammunition med bly. Men det finns bara belägg för att bly i fast form är en fara för sjöfåglar, som kan äta blyhagel istället för grus för att matsmältningen ska fungera.
I Sverige är det därför inte tillåtet att ha jakt med blyhagel över öppet vatten. Blyhagel får endast användas vid jakt på fast mark i Sverige – än så länge.

Nästan totalförbud mot blyhagel
Med det senaste förbudsförslaget från EU-kommissionen blir det i praktiken nästan ett totalförbud mot blyhagelpatroner. Definitionen av våtmark gör att det kan bli olagligt att ens ha blyhagelpatroner i fickan på minst hälften av Sveriges landyta.
I måndags röstade EU-parlamentet nej till att debattera förslaget om förbud mot bly i ammunition

”Ett hårt slag mot legala vapenägare”
Den svenska sportskytten Pia Clerté följer de olika politiska turerna i både Sverige och EU, som slår i onödan mot legala vapenägare.
– Kommissionens förslag om utökat blyförbud är ett hårt slag mot legala vapenägare, skyttar och jägare. EU-parlamentet vill inte debattera frågan, utan lämnar den åt kommissionen? Wow, det var lite otippad ändå. Ett bra sätt att göra sig själva irrelevanta, EU-parlamentet! kommenterar hon på sin Facebook-sida.

En enda svensk röstade ja till debatt
339 EU-parlamentariker röstade nej till att lägga blyfrågan till agendan för debatt.
Endast 64 EU-parlamentariker anser att frågan skall debatteras.
Så här röstade de svenska EU-parlamentarikerna i frågan:
Ja till debatt: Charlie Weimers (SD).

Svenskarna som röstade nej
Nej till debatt: Erik Bergkvist (S), Johan Danielsson (S), Heléne Fritzon (S), Jytte Guteland (S), Evin Incir (S), Pär Holmgren (MP). Malin Björk (V), Abir Al-Sahlani (C), Fredrick Federley (C), Karin Karlsbro (L), Arba Kokalari (M), Jessica Polfjärd (M), Tomas Tobé (M), Jörgen Warborn (M) och Sara Skyttedal (KD).
Frånvarade: Peter Lundgren (SD), Jessica Stegrud (SD), Alice Bah Kuhnke (MP) och David Lega (KD).