Foto: Mostphotos I princip är det bara då lodjur river ren som det är möjligt att jaga dem i Norrbotten. Länsstyrelsen hoppas att man i framtiden ska kunna stabilisera stammen så att återkommande licensjakt åter tillåts.

Ingen licensjakt på lodjur i Norrbotten

Det blev ingen licensjakt på lodjur i Norrbottens län i år heller. Enligt länsstyrelsen ligger stammen fortfarande på så låga nivåer att bara skyddsjakt efter särskilt skadegörande individer går att motivera.

Senast det bedrevs licensjakt på lodjur i Norrbotten var 2018. Då hade inventeringen visat att det fanns 27,5 föryngringar i området.

21 föryngringar

Årets inventering avslutades den 29 februari. För 2022/2023 visade inventeringen att lodjursstammen låg på 21 föryngringar. Detta är över miniminivån på 17 föryngringar men under förvaltningsmålet på 23 föryngringar, dit man under 2020 sänkte förvaltningsmålet från 32 föryngringar.

Länsstyrelsen konstaterar att ingenting tyder på att stammen har återhämtat sig från sina tidigare låga nivåer.

Utesluter jakt

Därför är licensjakt uteslutet och bara ett litet uttag i form av skyddsjakt för att minska skadorna inom rennäringen bedöms vara möjlig.

– Vår förhoppning är att stammen ska stabilisera sig i antal och utbredning. Sedan kan vi ha en återkommande licensjakt som reglerar stammen för att minska skadorna för rennäringen, säger Maike Demski, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Norrbottens län.