Detaljuppgifter om jägare kan ha läckt till obehöriga. I fel händer kan detta jämna väg för vapentjuvar.

It-systemet öppnas efter hackerintrånget hos Naturvårdsverket

Naturvårdsverket öppnar stegvis sina it-system efter den stora hackerattacken. I dag börjar e-posten fungera, kundtjänst kommer dock att ha längre svarstider än normalt.

I ett pressmeddelande berättar Naturvårdsverket att it-systemet nu öppnas bit för bit. Man startar med de systemdelar som är viktigast för verksamheten.

Känslig information

Det var den 5 oktober som Naturvårdsverket upptäckte ett storskaligt intrång i sitt it-system.

För att förhindra spridning av känslig information, bland annat om jägare, valde myndigheten att stänga hela systemet.

Ytterst lite känt

Sedan dess pågår en förundersökning efter att en polisanmälan lämnats in. På grund av förundersökningssekretessen är dock ytterst lite känt om utredningen.

Men enligt Dagens Nyheter har stora mängder information överförts till en server i USA.