Foto: Shutterstock Samebyn får skyddsjaga ett lodjur som stör rennäringen, men inte skjuta annat än ensamma djur.

Ja till lodjursjakt i vinterbetesområde för ren

Jovnevaerie sameby i Jämtlands län får jaga ett lodjur inom vinterbetesområdet mellan Lit och Aspås. Det beslutar länsstyrelsen som villkorar jakten till att bara gälla ensamma djur.

Det är Länstidningen i Östersund som rapporterar om att lodjur har följt renhjorden som skrämts så att djur blivit påkörda. Hjorden har också rört sig mot Indalsälven där isen är svag.

Rivit ren

Lodjur ska också ha rivit ren i området den senaste tiden.

Myndigheten villkorar skyddsjakten – lodjurshona med ungar är fredade. Jakten får även genomföras på annans mark, men markägaren bör informeras om det är möjligt.