Shutterstock Då ripjakt avlyses ska drabbade jägare meddelas i god tid.

Jägare JO-anmäler länsstyrelsens handläggning av ripjakt

En jägare anmäler länsstyrelsen i Jämtlands län. Orsaken är att myndigheten bryter mot sin egen policy angående att avlysning av ripjakt ska meddelas fem dagar i förväg.

Det är P4 Jämtland som har granskat hur länsstyrelsen i Jämtland hanterar ripjakten. Enligt länsstyrelsens egen policy ska avlysning av fjälljakt ske med minst fem dagars framförhållning.
Alf Jonsson, som är en av de drabbade, intervjuas. Han berättar om att han var på väg till en ripjakt inom Tåssåsens sameby, men fick besked samma dag om att jakten var avlyst.

– De följer inte den policy som de själva har jobbat fram, säger han till P4 Jämtland.

42 gånger

Enligt granskningen har länsstyrelsen i Jämtland avlyst småviltjakt 42 gånger under hösten. Vid endast nio av tillfällena har myndigheten följt sin egen policy om att avlysningen måste ske fem dagar i förväg.

Samebyarna som har ansökt om avlysningarna har vid hälften av fallen lämnat ansökningarna minst tio dagar innan man önskat att avlysningarna ska börja gälla.