Foto: Johan Boström Många jägare beger sig till fjällkedjan när det är dags för ripjakt. Enligt Statskog finns det närmare 45 000 ripjägare i Norge.

Ripjakt med varierande fågeltillgång

Ripjakten pågår i fjällvärlden, där tillgången varierar påtagligt. I Norrbotten finns det gott om fågel medan dalriporna blivit färre i Jämtland. I södra Norge stoppas jakten på grund av små bestånd.

Rippremiären den 25 augusti lockar närboende och tillresta jägare till fjälls i Sverige och Norge – och som vanligt är fågetillgången varierande.

Förväntad nedgång

I Jämtland flaggar länsstyrelsen för en förväntad nergång avseende dalripa. 2018 var ett rekordår med det högsta antalet sedan inventeringarna började 1996 och sedan dess har resultaten legat över vad som är normalt.

Den höga tätheten har varat längre än forskarna trott och länsstyrelsen bedömer inte att nedgången ger anledning att införa restriktioner utöver den redan gällande bag-limitbegränsning som gäller.

Samtidigt rapporteras god riptillgång i Kirunafjällen i Norrbotten – men också på andra platser i länet.

”Blir ett bra år”

– Det visar att det blir ett bra år. Vi inventerar två områden, ett tio mil norr om Kiruna, ett fem mil väster om Kiruna. Det som är norr om Kiruna var ett riktigt bra resultat, det som är i väster blir nog ett toppår nästa år, säger ripinventeraren Rune Raattamaa till P4 Norrbotten.

Han konstatera sedan att tillgången går i tioårscykler och att Norrbotten generellt ser bra ut, men att det är lite sämre i södra länsdelen.

Ripstopp i Norge

På andra sidan ”kölen” i Norge har statsägda Statskog beslutat att ripjakten ska stoppas i södra Norge. Detta omfattar Tröndelag och söderut – längre norrut tillåts jakten.

Stoppet beror framför allt på att antalet kycklingar är få. Detta hänger samman med att det är ont om möss och lämlar vilket medför att mindre rovdjur som räv i stället tar ripor som byte.