Vårvinterjakten på ripa är åter tillåten efter att regeringen rev upp kritiserat beslut.
Foto: Shutterstock Vårvinterjakten på ripa är åter tillåten efter att regeringen rev upp kritiserat beslut.

Vårjakt på ripa tillåts

Regeringen backar efter häftig kritik

De starkt kritiserade ändrade jakttiderna för ripa justeras, meddelade regeringen i dag. Beskedet innebär att det också i fortsättningen kommer att vara möjligt att jaga ripa under vårvintern ovan lappmarksgränsen.

Den kraftiga kritiken mot ändrade jakttider för ripa fick effekt.
Nu meddelar regeringen att det tidigare beslutet, som innebar att jakten förbjöds under vårvintern, justeras.
I ett pressmeddelande säger landsbygdsminister Jennie Nilsson:
– Jakttiderna är ett stort beslut, som i helhet har en bra balans mellan alla olika intressen. Regeringen har tagit del av relevant kritik som riktats mot beslutet när det gäller jakttider för ripa och anser att det sammantaget finns skäl att göra justeringar.

”Det är mycket positivt”
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, är nöjd med beskedet och till Jakt & Jägare, säger han:
– Det är mycket positivt, en seger för jägarna. Det visar att regeringen tagit sitt förnuft till fånga. Jakttiderna ska bygga på viltförvaltningens principer och forskning, inget annat.
Ändringen i jaktförordningen innebär att jakttiderna för ripa blir desamma som tidigare i en del områden.
I andra områden kommer de att utökas.
I ett kommande regleringsbrev ska Naturvårdsverket ges ansvar för en vetenskaplig utvärdering av hur jakt vid denna årstid påverkar rippopulationen.

Ejderjakten upphör
Regeringen har också beslutat att jakten på ejder tills vidare ska upphöra då populationen har minskat.
– Ejderpopulationens minskning är oroande. Regeringen är samtidigt medveten om att ejderjakt bedrivits under lång tid och har ett kulturellt värde, framförallt i den svenska skärgårdsmiljön. Regeringen har därför för avsikt att återigen tillåta jakt på ejder när det finns en beslutad åtgärdsplan som möjliggör detta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.