Länsstyrelsen i Jämtland öppnar upp för småviltjakt från 28 september i merparten av de samebyar som varit avstängda, bland annat på grund av samebyarnas älgjakt. Samtidigt avslöjas att länsstyrelsen sålt gästkort för älgjakt i samebyar.
Foto: Mari Lagerström Länsstyrelsen i Jämtland öppnar upp för småviltjakt från 28 september i merparten av de samebyar som varit avstängda, bland annat på grund av samebyarnas älgjakt. Samtidigt avslöjas att länsstyrelsen sålt gästkort för älgjakt i samebyar.

Jämtland öppnar snart för småviltjakt

Från den 28 september till 11 oktober är det brunstuppehåll i älgjakten. Detta öppnar upp för småviltjakt från 28 september i merparten av de samebyar som varit avstängda för utomstående jägares ripjakt, meddelar länsstyrelsen i Jämtland. Samtidigt avslöjas att länsstyrelsen sålt gästkort för älgjakt i samebyar.

Tidigare har småviltjakten avlysts i samebyar för att underlätta renskötseln och renskötarnas egen älgjakt.
”Det finns fortfarande begäran om avlysningar under oktober. Dessa ärenden kommer att handläggas och beslutas tidigt i oktober. Om ytterligare ärenden med begäran om avlysningar kommer in till länsstyrelsen handläggs de enligt gällande rutin”, skriver länsstyrelsen i Jämtland.
I dag, den 18 september, har länsstyrelsen fattat beslut om avlysning på Ruvhten Sijtes samebys områden.
”Beslutet innebär i korthet att ungefär hälften av jaktområdena är avlysta och ungefär hälften är öppna för småviltjakt”, sammanfattar länsstyrelsen.

Har sålt älgjakt på statens mark
Samtidigt har Jämtland som enda län tolkat att det går att sälja älgjakt på statens mark.
Enbart förra hösten såldes via samebyar och samebymedlemmar 358 årsjaktsgästbevis på älg.
Det rapporterar Svensk Jakt.

Har pågått sedan 1987
Upplägget har pågått sedan 1987, trots att det annars inte får överlåtas jakträtt på statens marker till någon annan. Jakträttsinnehavare får inte heller på eget initiativ ta med sig egna jaktgäster på älgjakt.
Att länsstyrelsen i Jämtland som enda län säljer jaktkort på älg på statens marker ska nu utredas internt av myndigheten.
Ett gästårsjaktkort kostar 500 kronor. Det saknas begränsning på hur många jaktgäster som får tas med. Störst andelen gästjägare förra hösten var det inom Njaarke sameby, då 85 jägare löste gästkort.