Foto: Shutterstock/Steve Oehlenschlager

Avlyst ripjakt väcker ilska hos jägare

Jägarnas ilska över avlyst ripjakt tvingar länsstyrelsen i Jämtland att ”informera brett om situationen”. Trots ett nytt policydokument har flertalet samebyar hänvisat till rennäringen för att stoppa jakten med kort varsel.

Speciellt situationen i två jaktområden har irriterat ripjägare som Jakt & Jägare talat med.
På mark som hör till Njaarke sameby avlystes jakten på onsdagen inom två områden med omedelbar verkan efter ansökan från samebyn. Problemet var att jaktområdena in i det sista var bokningsbara, resultatet blev besvikna jägare.
I det andra fallet ansökte Ruvhten Sijte sameby om att småviltsjakten skulle avlysas till och med den 31 december med hänvisning till renskötseln.

Sa ja till viss avlysning
Men länsstyrelsen i Jämtland sa nej till begäran som man menade var för allmänt hållen.
Samtidigt sa myndigheten ja till en begäran om delvis avlysning i fem jaktområden inom Ruvhten Sijte mellan den 1 och 26 september samt mellan den 11 oktober och 31 december.
Orsaken som angavs var samebyns egen älgjakt.
– Det finns åtskilliga skäl till att en sameby ansöker om avlysning, säger Göran Gabling, biträdande enhetschef på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Jämtland, till Jakt & Jägare.
Han tillägger:
– Till exempel älgjakt, den stora sarvslakten i oktober och att det förekommer större rensamlingar.

Det nya policydokumentet
Men nyligen presenterade ni ett nytt policydokument som skulle minska friktionen?
– Ja, men en policy är bara en policy, sedan finns det lag också. Samebyarna har i princip möjlighet att ansöka om avlysning när som helst. Ibland uppkommer en situation plötsligt. I andra fall borde det gå att planera, som då det handlar om älgjakt.
För närvarande har samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen ansökningar om avlysning liggande hos länsstyrelsen.
Samebyarna Ruvhten Sijte och Jijnjevaerie har också kommit in med förnyade ansökningar.
I dag fredag mottog länsstyrelsen dessutom en ansökan från Voernese sameby.

Informerar brett
Med anledning av ”frustration och ibland ilska i jägarkåren” går länsstyrelsen nu ut med en bred information för den som vill jaga ripa i länet.
Bland annat fastslås att alla jaktområden som omfattas av en begäran om avlysning stängs för jakt under handläggningstiden.
Om begäran avslås öppnas området omedelbart för bokning av jakt.
– Jag förstår verkligen att det är frustrerande att få sen information om avlysningar och att allt nu ser stängt ut. Vi behöver därför lägga så mycket av vår tid som möjligt på att arbeta fokuserat med handläggning, för att ta så bra välavvägda beslut som möjligt i så god tid som möjligt, kommenterar viltchef Örjan Stefansson.