Cirka 30 procent av älgstammen kan skjutas bort sedan det satsats på att plantera tall istället för gran. Från JRF deltar riksviltvårdskonsulenten Mikael Hultnäs när Mera tall-projektet når Örebro och Södermanland och jägarna ska samarbeta med skogsnäringen.

Jägare samarbetar med skogsbruket

Projektet Mera tall börjar i Örebro och Södermanland
Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF), deltar i Skogsstyrelsens projekt Mera tall, som startats i Örebro och Södermanland. Kanske uppåt 30 procent av älgstammen ska skjutas bort sedan det satsats på att plantera tall istället för gran.

Fredagen den 14 september var det kickoff-träff för länen Södermanland och Örebro när det gäller projektet Mera tall.
Bakgrunden till det treåriga projektet i Skogsstyrelsens regi är att andelen lämpliga marker som återbeskogas med tall efter avverkningar är på väldigt låga nivåer.

Kan ha gett små älgkalvar
– Detta får bland annat till följd att de tallungskogar som finns får ett extra hårt betestryck. Med minskad mängd tillgängligt foder ökar också foderkonkurrensen för klövviltet. Denna konkurrens är sannolikt en bidragande orsak till de fallande kalvvikterna vi ser bland älgkalvarna, kommenterar Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF).

Jägare och skogsbruket samarbetar
Ytterligare en del i Mera tall är ett samarbetsprojekt mellan skogsnäringen och jägarorganisationerna.
Projektet, som leds av Skogsstyrelsen, syftar till att ta fram en arbetsmodell för hur jägare och skogsbruk kan samverka på lokalplanet, för att skapa förutsättningar för ett ståndortsanppassat skogsbruk och bibehållen biologisk mångfald i balans med livskraftiga klövviltstammar.
Från JRF ingår förbundsordförande Solveig Larsson i styrgruppen och riksviltvårdskonsulenten Mikael Hultnäs sitter i arbetsgruppen.

Föredrag om viltfoder
Kickoffen hölls på Ericsbergs slott i Sörmland. Förmiddagen ägnades åt föreläsningar och presentation av projektet. Under eftermiddagen gjordes en exkursion på Ericsbergs marker där Märtha Wallgren från Skogforsk och Annika Felton från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) höll ett föredrag om viltfoder.
Projektet fortsätter nu med att arbetsgruppen kommer att inleda arbetet med att ta fram en projektplan för projektet.
Jakt & Jägare har tidigare skrivit om Mera tall här:

30 procent av älgstammen sköts bort
Det varierar hur stor avskjutningen av älgstammen blir sedan det satsas på tall istället för gran i skogsföryngringarna. Men ett exempel är Uppvidinge i Kronobergs län, där Mera tall-arbetet startade 2010 med att öka andelen tallplantor. I Uppvidinge har älgstammen reducerats med 30 procent. Årsskadorna på tall har därmed minskat från 30 procent till under tio procent.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...