Länsstyrelsen i Jämtlands län har på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på 13 järvar.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Jämtlands län har på eget initiativ tagit beslut om skyddsjakt på 13 järvar.

Jakt på 13 järvar i Jämtland

Järvjakt med hundar tillåts

Länsstyrelsen i Jämtlands län har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på 13 järvar. Orsaken är att rennäringen lider stora skador och att det finns många fler järvar i länet än den fastställda miniminivån.

Länsstyrelsen i Jämtland har tagit beslutet om skyddsjakt med bakgrund mot att renskötseln i länet lider stora skador på grund av järv.
Länsstyrelsen konstaterar också att den senaste inventeringen visar att det finns 34 föryngringar i Jämtlands län. Den fastställda miniminivån för järv i länet är 23,5 föryngringar. 
Detta, tillsammans med att tillväxten av järvstammen utvecklats stadigt sedan 2002 och att stammen då tål ett uttag på 13 individer.

Fram till 15 januari
Skyddsjaktsbeslutet gäller fem delområden, där man i två av dem får fälla två järvar och i tre områden får fälla tre järvar.
Skyddsjakten får bedrivas från den 1 november 2017 till och med den 15 januari 2018.
Den person som har jakträtt på älg i de områden som beslutet gäller får delta i skyddsjakten efter järv i det område där denne har jakträtt. Den som deltar i skyddsjakten ska själv försäkra sig om hur många järvar som återstår av tilldelningen innan denne skjuter. Den som fäller en järv måste rapportera det snarast till länsstyrelsen, dock senast en timme efter att den fällts.
Löshundsjakt på järv tillåts, men max två hundar får släppas efter en och samma järv.
Inom ett dygn ska fällda järvar visas upp för länsstyrelsens besiktningsman.