Jäv om politiker är jägarbas?

Centerpolitikern Karl-Evert Hellsén borde inte delta i beslutet om kommunstyrelsen i Ovanåker ska ansöka om skyddsjakt på varg. Orsak: Han är också länsordförande för Jägareförbundet. Deltar Karl-Evert Hellsén i beslutet är det ett klart fall av jäv. Det hävdar Leif Petersén, förbundsjurist vid Sveriges kommuner och landsting.

Invånarna i Voxnabruk har tröttnat på de närgångna vargarna i området och är rädda. Dessutom har flera jakthundar tagits av varg.

Men enligt Leif Petersén bör Hellsén inte delta i beslutet om att försöka få den skyddsjakt som så många berörda kommuninvånarna vill ha. Förbundsjuristen pekar på att c-politikern innan han blev vald har engagerat sig i rovdjursfrågan i egenskap av mångårig länsordförande i en jägarorganisation. I samband med det har han också varit med om att göra tidigare ansökningar om skyddsjakt.

– Det ska inte sitta några ”dubbelsitsar” med färdiga åsikter i en kommunstyrelse. Kommunstyrelsen är en myndighet som ska kunna avgöra varje fråga objektivt, säger Leif Petersén till Ljusnan.

Kommunalrådet Björn Mårtensson tycker att frågan om jäv är märklig.

– Skulle det vara så kan väl ingen som är politiskt aktiv engagera sig i någonting annat, kommenterar Björn Mårtensson i Ljusnan.

Till saken hör att många invånare i kommunen sysslar med jakt och viltvård eller har familjemedlemmar som gör det. Därmed är det inte så märkligt att de folkvalda har samma bakgrund. I Ovanåkers kommunstyrelse finns fyra jägare och en jägarhustru.