Jägarnas Riksförbund får ett stort organisationsbidrag för att bland annat stötta och hjälpa nya jägare att komma in i jakten.
Foto: Jägarnas Riksförbund Jägarnas Riksförbund får ett stort organisationsbidrag för att bland annat stötta och hjälpa nya jägare att komma in i jakten.

JRF får 8,4 miljoner ur viltvårdsfonden

Endast två av ansökningarna om bidrag ur viltvårdsfonden till ideella organisationer har fått ja av Naturvårdsverket. Jägarnas Riksförbund får 8,4 miljoner och Specialklubb för kontinentala fågelhundar får 300 000 kronor.

Det är första gången som prövning har skett enligt den nya förordningen, som ger ideella rikstäckande organisationer rätt att söka medel ur fonden för att främja viltvården på sätt som är förenliga med syftet med jaktlagen.
Enligt Naturvårdsverket har intresset för att söka bidrag varit ”relativt stort”. De 18 ansökningarna kom från 17 organisationer och omfattade nästan 37 miljoner kronor. Fem av dem gällde organisationsbidrag och 13 gällde verksamhetsbidrag, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.

Organisationsbidrag till JRF
I går beslutade Naturvårdsverket att endast två av dessa ansökningar ”visar på tillräcklig och övertygande inriktning och genomförbarhet”, enligt ett pressmeddelande.
Det största bidraget, 8,4 miljoner kronor, går till Jägarnas Riksförbund som har ansökt om ett organisationsbidrag för att bland annat finansiera utbildningar, information om viltförvaltning och tillhandahålla expertkompetens vid arbete tillsammans med exempelvis departement och andra nationella sammanslutningar.
– Mycket glädjande har Naturvårdsverket sett JRF:s goda arbete. Nu kan vi göra än mer nytta för viltvården och våra jägare och markägare inom viltförvaltningen, kommenterar förbundsordförande Solveig Larsson.
Dessutom får Specialklubb för kontinentala fågelhundar 300 000 kronor i organisationsbidrag för att bland annat med större resurser och en snabbare genomförandeplan säkerställa att förbättrade utbildningar blir tillgängliga för fler jaktekipage för fågeljakt.

Inga bidrag till jaktmotståndare
Inga pengar ur viltvårdsfonden kommer alltså att gå till exempelvis Svenska Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna eller Naturskyddsföreningen under 2021.
I sitt pressmeddelande förklarar Naturvårdsverket att de, för att säkerställa en god nationell viltvård som syftar till att bevara och nyttja viltbestånd långsiktigt, har använt följande bedömningsgrunder:
• Ansökan syftar till att förverkliga Strategi för svensk viltförvaltning.
• Ansökan inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter.
• Ansökan visar på en koppling mellan jakt och viltvård.
De pengar som inte används i år behålls i viltvårdsfonden och kan användas som fonden i stort till att främja viltvården.
För bidrag som avser år 2022 kommer det att vara en ansökningsperiod i höst.