Foto: Shutterstock.comJägarnas Riksförbund (JRF) vill slopa förbudet att fälla kultingförande suggor och införa förlängda jakttider på bland annat dovvilt.

JRF vill ha längre jakttider

Jägarnas Riksförbund (JRF) föreslår längre jakttider. Bland annat bör jakten på rådjur i norra Sverige förlängas till sista januari och även jakten på dovvilt bör förlängas, anser JRF som dessutom vill ha bort förbudet mot att fälla suggor som åtföljs av smågrisar

Under nästan 20 år har det saknats en strukturerad översyn av jakttider. Över 500 förslag om nya jakttider har kommit in till Naturvårdsverket från olika aktörer.
Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF håller med om att det är hög tid att få fram nya jakttider.
– Nya arter har tillkommit och balansen mellan befintliga arter har skiftat. För 20 år sedan trodde knappast någon att vi skulle se på dovvilt och vildsvin som stora problem lokal och att den vitkindade gåsen skulle utgöra den största utmaningen för internationella fågelförvaltare, kommenterar Jens Gustafsson.

Längre rådjursjakt i norra Sverige
JRF föreslår att det i flera fall blir längre jakttider. Till exempel bör jakten på tjäder- och orrtupp förlängas till och med den 15 mars, anser JRF.
Förbundet vill även ha ökade möjligheter att jaga rådjur i norra Sverige i och med att jakttiden för samtliga rådjur föreslås förlängas till den 31 januari.
För dovviltet föreslår JRF att jakten på handjur ska inledas den 16 augusti i stället för den 1 september och att jakttiden efter allt dovvilt ska förlängas och sluta den 31 mars istället för den 28 februari.

Inget förbud om förande suggor
– När det gäller vildsvinen är problemet att det i dagsläget är olagligt att skjuta förande sugga. Dels riskerar det att sätta jägare i osäkra rättssituationer, dels finns det inget behov att i förordning särskilt förbjuda detta, konstaterar Jens Gustafsson.
Den goda jaktetik som jägarna visar upp vad gäller jägarmässig avskjutning för övrigt klövvilt bör få råda även för vildsvinen och lagförbudet mot att skjuta ”sugga som åtföljs av smågrisar” ska hävas, anser JRF
En annan viktig aspekt som JRF har vägt in i förslaget är harmoniering av jakttider. 

För olika jakttider för samma art
– För vissa arter, till exempel fält- och skogshare, räv och andfåglarna, är jakttiderna väldigt olika sett över landet men även mellan arterna, förklarar riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson.
Eftersom många av dessa arter jagas samtidigt som andra är det av stor vikt att jakttiderna harmonieras för att möjliggöra en praktiskt enkel jakt som dessutom inte riskerar att sätta jägare i rättsosäkra lägen, framhåller JRF i skrivelsen till Naturvårdsverket.
Till exempel föreslår JRF att alla änder ska ha en jakttid mellan den 21 augusti och den 31 januari över hela landet.
– I dagsläget gäller olika datum för de olika arterna som dessutom skiljer mellan länen och även inom länen, konstaterar Jens Gustafsson.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...