Slutligen kom så regeringens beslut om nya jakttider , den första stora genomgången på två decennier.
Foto: Mostphotos Slutligen kom så regeringens beslut om nya jakttider , den första stora genomgången på två decennier.

Regeringsbeslut om nya jakttider här

Regeringen har nu beslutat om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna kommer att börja gälla den 1 juli 2021, men detaljerna är inte offentliga ännu.

I dag kom till slut beskedet från regeringen om de nya jakttiderna. I ett pressmeddelande från regeringskansliet står det att alla jakttider har utvärderats och uppdaterats.
Också tiderna för jakt och jaktträning med hund har setts över liksom förutsättningarna för renskötseln.

”I sista sekund”
– Det var i sista sekund om de ska hinna börja gälla. Nu ska vi sätta oss ner och i lugn och ro fundera över vad det här betyder för de svenska jägarna, kommenterar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Översynen är den första sedan regeringen genom jaktförordningen gav Naturvårdsverket uppdraget att göra en översyn vart sjätte år. Förra gången detta skedde var för över 20 år sedan.

Fler regeringsförslag
Regeringen ska återkomma med förslag om hur illegal jakt i nationalparker kan förebyggas. Dessutom ska regeringen initiera en framtida samverkan för att ta fram regler för jakten på kronhjort.
– Rörande klövviltsförvaltningen är jag positiv till det befintliga handslag som funnits, det vill säga den överenskommelse om gemensamt förhållningssätt som Svenskt Skogbruk och Svenska Jägareförbundet enades om 2016. En avsiktsförklaring om ett omtag för samförvaltning av skog och klövvilt vore bra för Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.