Regeringen beslutar om ändringar av jakttider och avgör när de nya jakttiderna träder i kraft.
Foto: Mostphotos Regeringen beslutar om ändringar av jakttider och avgör när de nya jakttiderna träder i kraft.

Jakttidsförslaget på ny remissrunda

Regeringen har skickat Naturvårdsverkets förslag på nya jakttider på ännu en remissrunda. JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson tycker att det är positivt att förbundet får en ny möjlighet att framföra sina synpunkter.

– Jägarnas Riksförbund är bland annat kritiskt till att Naturvårdsverket föreslår minskad jakttid på kråka och att de stryker jakten på flera fågelarter, säger Jens Gustafsson.
Han hoppas också att tveksamheter och otydligheter i Naturvårdsverkets förslag, exempelvis vad som gäller för kultingar, ska rättas till.

Kan bli tajt med tid
Men, påpekar Jens Gustafsson, det finns en risk för att det blir för tajt med tid med ännu en remissrunda. Remissinstanserna är många och remissvaren ska vara hos Näringsdepartementet senast den 5 oktober.
– Jag hoppas att regeringskansliet har tid och en plan för hur de ska jobba med remissvaren som kommer in. Vi måste hinna informera jägarna om förändringarna i god tid innan de börjar gälla, säger han.