Karl Hedins advokat, Sven Severin, var mycket nöjd med dagen i tingsrätten efter att rätten stoppat åklagarens försök att använda gamla förhör med huvudvittnet.
Foto: Ossian Grahn Karl Hedins advokat, Sven Severin, var mycket nöjd med dagen i tingsrätten efter att rätten stoppat åklagarens försök att använda gamla förhör med huvudvittnet.

Bakslag för åklagaren i Hedinrättegången

Andra dagen under rättegången mot bland andra Karl Hedin är över. Den blev en framgång för försvaret. Åklagaren hindrades att använda äldre förhör med det så kallade huvudvittnet som bevis.

Tisdagen inleddes med en skräll då polisens källa, huvudvittnet som också är åtalad, dök upp på storbildsskärmarna bredvid sin advokat Thomas Jönsson.
Men ganska snart stod det klart att åklagaren, Lars Magnusson, fått nya problem på halsen. Då han hänvisade till vad kvinnan sagt i tidiga förhör invände försvaret att förhören inte kunde tas upp i rättegången. Orsaken är att kvinnan vid den aktuella tidpunkten inte var delgiven någon brottsmisstanke, hon hördes uteslutande som vittne.

Åklagaren protesterade förgäves
Trots åklagarens protester gick rätten på försvarets linje. Ordföranden David Viktorsson konstaterade att det rentav skulle kunna kränka kvinnans mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen om förhören vägdes in i domen.
Karl Hedins advokat, Sven Severin, är mycket nöjd med hur dagen utvecklade sig.
– Det känns fantastiskt att vi till slut fick gehör. Jag har skrivit in flera gånger och begärt att rätten inte ska ta med kvinnans vittnesmål från förhören, säger han och fortsätter:
– Och vittnena i morgon, de kommer inte att fylla någon funktion. Det rör sig om oerhört perifer bevisning. Det finns helt enkelt inga uppgifter för domstolen att ta ställning till.