I norra förvaltningsområdet har antalet lodjur minskat med 15 familjegrupper.
Foto: Shutterstock I norra förvaltningsområdet har antalet lodjur minskat med 15 familjegrupper.

Lostammen fortsätter minska i norr

Årets inventering visar att antalet lodjur i Sverige fortfarande är cirka 1 200. Men familjegrupperna har ökat i antal i södra och mellersta förvaltningsområdena och minskat i det norra – precis som förra året.

– Antalet registrerade familjegrupper i Sverige är ungefär lika många som förra året, 257 familjegrupper i år och 262 förra året. Skillnaden ligger inom felmarginalen. Däremot är det en fortsatt minskning av lodjurspopulationen i nordligaste tredjedelen av landet, säger Andreas Zetterberg, chef för enheten för viltanalys på Naturvårdsverket.

Trenden fortsätter
Familjegrupperna har ökat i antal i södra och mellersta förvaltningsområdena med 3 respektive 9,5 familjegrupper. I norra förvaltningsområdet har antalet minskat med 15 familjegrupper.
En liknande utveckling kunde konstateras förra året.
Att jämföra inventeringsresultat mellan år bör dock göras med försiktighet eftersom förändringen sannolikt beror på en kombination av flera olika faktorer, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Över referensvärdet
Den svenska lodjurspopulationen ligger fortfarande med marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Referensvärdet är minst 870 individer.
Naturvårdsverket kommer inom kort att fatta beslut i fråga om delegering av licensjakt på lodjur nästa vår.